Yükseköğretim Kurulu heyeti KKTC Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ile teknik çalışmalar yapmak üzere KKTC’yi ziyaret etti.

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Haldun Göktaş başkanlığındaki Yükseköğretim Kurulu heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından da kabul edildi.

Başbakanlık yetkilileri, yeni atanan YÖDAK Başkanı Aykut Hocanın, YÖDAK Yönetim Kurulu üyeleri ve KKTC’de yerleşik üniversitelerin rektörleri ile gerçekleştirilen görüşmelerde KKTC’deki eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulunun tecrübe ve birikiminden yararlanılması üzerinde duruldu.

Yükseköğretim Kurulu, KKTC’nin ve KKTC üniversitelerinin uluslararası tanınırlığına hizmet edecek yükseköğretimdeki kalitenin yükseltilmesi konusunda gereken desteği sağlayacak. Bu amaçla Yükseköğretim Kurulu, YÖDAK’ın gerekli tüm altyapısının güncellenmesi, kalite denetim sistemlerinin oluşturulması, bilişim altyapısının geliştirilmesi ve nihayetinde yükseköğretim sisteminin daha iyi bir seviyeye ulaşması için teknik destek verecek, bilgi ve tecrübelerini KKTC ile paylaşacak.