Özgöker, Uğur ve Z. A. Bedirhan (2018) “The Modernisation of the EU-Turkey Customs Union”, İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, Sayı-10, Güz-2016, Sayfa 39-53, İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi.