16 Temmuz Basın Bülteni

TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI DERNEĞİ

VE

TÜRK KUZEY KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI

ORTAK BASIN BÜLTENİ

 

Ülkemizde 15 Temmuz 2016 gecesi cereyan eden darbe teşebbüsünü Demokrasi, İnsan Hakları, İktisadi Kalkınma ve  vatandaşlarımızın Refahı için çalışan bir STK olarak şiddetle kınıyoruz.

Türkiye’de halkın özgür iradesine karşı kuvvet kullanarak bu tür anti-demokratik yollarla siyasal iktidara el koyma girişimlerinin hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağına olan inancımızı Türk kamuoyu ile paylaşmayı bir vatandaşlık görevi olarak görüyoruz.

Demokrasiye ve Cumhuriyetimize karşı diğer kamu kuruluşlarına sızmış olduğu gibi maalesef kahraman ordumuzun içine de sızmış olan FETÖ’  cü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu darbe teşebbüsü;   Atatürk İlke ve İnkilaplarına, Demokrasi İlkelerine, Evrensel İnsan Haklarına ve Hukukun Üstünlüğüne içten bağlı başta kahraman silahlı kuvvetlerimiz, halk tarafından doğrudan seçilmiş cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, muhalefet partilerimiz, sivil toplum örgütlerimiz tarafından karşı konularak bu hain teşebbüs derhal engellenmiştir. Bu durum, ülkemizde halkımızın demokrasiye olan inancını ve bağlılığını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur.

Bu darbe girişimi karşısında zorbalığa teslim olmayı reddeden ve inançla direnen başta halkımızın doğrudan seçtiği cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, muhalefet partilerimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve özellikle demokrasi ilkelerine içten bağlı emir-komuta zinciri içinde içine sızmış olan FETÖ’ cü cuntaya karşı koyan silahlı kuvvetlerimizi candan kutluyor, bir daha bu tür girişimlerin hiçbir zaman yaşanmamasını diliyoruz.

Ülkemizin bütün kamu kurum ve kuruluşlarına kanserli bir ur gibi sirayet eden bu “Paralel Yapı” nın bütün mensuplarının ve uzantılarının başta TSK olmak üzere bütün kurumlarımızdan derhal temizlenmesi, Türkiye’nin özgür ve kalkınmış ülkeler arasında, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı, vatandaşları için yüksek hayat standartları sağlayan bir ülke olarak, derhal AB’ ye tam üye olarak katılması en büyük güvencemiz ve ümidimizdir.

TÜRDER Yönetim Kurulu adına

TKKTTO Yönetim Kurulu adına

Doç. Dr. Uğur ÖZGÖKER

Yönetim Kurulu Başkanı