Gıda Güvenliği Paneli

 

panel

“Tüketici Haklarının Korunmasında Gıda Güvenliği Paneli” 

Ekran Alıntısı1.OTURUM:

Muhittin Yıldırım: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı;

Dr. Yavuz Dizdar: İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü

Hakan Suat Ölmez: Rekabet Kurumu 3. Denetleme ve Uygulama Dairesi Başkanı

Gökhan Kilit:İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü-AB Bilgi Merkezi Koordinatörü

2. OTURUM:

Yrd. Doç. Dr. Sezin İba: Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi

Fuat Engin: TÖF-Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı

Ayşe Cengiz: TÜDER Gıda Komisyonu Başkanı ve Beslenme Uzmanı

Musa Karademir: Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Sekreteri

 -*-

İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı, TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği ve GGD-Gıda Güvenliği Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği, DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği ve TKKTTO-Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği’nin desteklediği, 26 Ekim 2016 Çarşamba günü, Levent Wyndham Grand Otel’de  “Tüketici Haklarının Korunmasında Gıda Güvenliği Paneli” gerçekleşti.

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği yönetim kurul üyesi Jülide Çilingir’in sunuculuğunu yaptığı etkinlik açılış konuşmasını TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği ve Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Genel Başkanı Doç. Dr. Uğur Özgöker yaptı. Özgöker konuşmasında Tüketici koruması ve özellikle Gıda güvenliği konusunu özetledi. Son yıllarda tüm ülkeler açısından, halk sağlığı ve ekonomik boyutu nedeniyle önem kazanan ve önemi giderek artan bir konu haline gelen, gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması sağlık, ekonomik ve sosyal açıdan toplumları ciddi anlamda etkilediğini dile getirdi.

DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Başkanı Ferhat Bozçelik öncelikle örgütü hakkında bilgilendirdi. Ferhat Bozçelik, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yaptığı denetimlerde ortaya çıkan olumsuz sonuçların dehşet verici boyutlara ulaştığını, bu yönüyle gıda güvenliğinin ve hijyenin, tüketiciler açısından ne kadar hayati önem taşıdığını gösterdiğini söyledi. Ayrıca ülkemizde yaşanan tehlikenin bertaraf edilmesinden sonra, özellikle Avrupa’da ülkemizin imajını düzeltmek amacıyla çok farklı girişimlerde bulunduğunu söyledi.

GGD-Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner ve İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas, gıda terörün tüketiciyi zehirlediğini  ve haksiz rekabete neden olduğunu, gıda güvenliği ve hijyen, Avrupa Birliği normlarına uygunluk açısından da çok önemli olduğunun altını çizdiler. Gıda üretiminde ve son tüketiciye ulaştırılmasında merdiven altı dediğimiz yeterli denetim yapılmayan üretimler de haksız rekabete yol açtığını, Kamuoyunda sıkça gündeme gelen “gıda güvenliği ve haksız rekabet” konusu vurguladılar.

EGD-Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Celal Toprak’ın oturum başkanlığını yaptığı iki ayrı panelde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Muhittin Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Dr. Yavuz Dizdar, Rekabet Kurumu 3. Denetleme ve Uygulama Dairesi Başkanı Hakan Suat Ölmez, İktisadi Kalkınma Vakfı Strateji ve İş Geliştirme Müdürü-AB Bilgi Merkezi Koordinatörü M. Gökhan Kilit, TÖF-Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketiciler Derneği (TÜDER) Gıda Komisyonu Başkanı Ayşe Cengiz, Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.Sezin İba, TKKTTO-Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Sekreteri Musa Karademir gibi isimler konuşmacı olarak katıldılar.

EGD-Ekonomi Gazetecileri Derneği Genel Başkanı Celal Toprak ilgili konunun genel bir eksenini çizerek geçmiş tarihlerde yapılan toplantılarla birlikte gelişimin bugünkü durumu sorgulama şeklinde hiperaktif bir ortam hazırladı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı; Muhittin Yıldırım; Bakanlığın yaptığı denetimleri ve çıkan sonuçları verilerle anlattı.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Dr. Yavuz Dizdar; Beslenme ve hastalık ilişkisi, Olağan Şüpheliler, Kansere paralel artan hastalıklar, Ortak noktaları, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Gıdalardaki tarım ilacı kalıntıları İlaçların ve tarım ilaçlarının amaç dışı kullanımı gibi Konulu sunumu ile  acı gerçekleri sıraladı. Süt yoğurt GDO’lu pirinç skandalları vs. pek çok ürünün örneklerini belgelerle sundu.

Rekabet Kurumu 3. Denetleme ve Uygulama Dairesi Başkanı Hakan Suat Ölmez; Reklam Kurulu Faaliyetlerine İlişkin İstatistikler, verilen idari para cezaları ve sektörel dağılımı gibi bilgiler verdi.

İKV Strateji ve İş Geliştirme Müdürü-AB Bilgi Merkezi Koordinatörü M. Gökhan Kilit; Gıda sektörü yıllar içerisinde dünya genelinde yaşanan gıda krizleri ile önemli aşamalar geçirdiğini, İngiltere’de ortaya çıkan deli dana, Uzakdoğu ülkelerindeki kuş gribi vakaları anlattı. AB ülkelerinde Salmonella krizleri, At eti skandalı gibi süreçler gelişmiş ülkelerde gıda güvenliği politikalarının kamuoyu tarafından sorgulanmasına ve daha güvenli gıda üretimi için kamuoyu baskısının doğmasına neden olduğunu dile getirdi.

Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezin İba; Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı alanında 1200’den fazla düzenleme mevcut olduğunu, Çiftlikten sofraya kadar olan süreçte uyguladığı tedbirler ve denetimler öne çıktığını, İç Pazar’ın işleyişinin sağlanması önemli olduğunu, Ortak Tarım Politikasını, Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığı entegre yaklaşım modelini anlattı.

TÖF-Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin; tüketici örgütleriyle, ilgili bakanlıkların arasında ciddi kopukluklar olduğunu ve ürünlerin kimyasal artıklarla yoğun şekilde piyasaya sunulduğunu söyledi.

TÜDER Gıda Komisyonu Başkanı ve Beslenme Uzmanı Ayşe Cengiz; Güvenli Gıda, üretimden, tüketime kadar geçen tüm süreçlerde, gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik  her türlü etkenin insan sağlığını riske etmemesi gerektiğini söyledi. Alınması gereken tedbirleri,  bilgi kirliliğini önlemek ve sürdürülebilirlik için, tüketici ile iletişim kanalları, restoranlar da ahşap kapların sıcak yemek servisinde  kullanımının sorunlu olduğu, ahşap yüzeyde oluşan kesikler mikrobiyal bulaşmaya zemin hazırlaması konularını işledi.

Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve TÜRDER-Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Derneği Genel Sekreteri Musa Karademir panelin genel bir değerlendirmesini yaptı.

Tüketici federasyon ve dernek başkanları, akademisyenler, iş insanları, öğrenciler ve tüketiciler soru cevap kısmında farklı sorularla paneli zenginleştirdiler.