Hakkımızda

VİZYON

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Uluslar Arası Düzeyde Müstakil Bir Devlet Olarak Tanınmasını Sağlamak.

MİSYON

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Müstakil Bir Devlet Olarak Tanınmasını Sağlamaya Yardımcı Olacak Her Türlü Siyasi, Ekonomik, Ticari, Sosyal ve Kültürel Argümanları Kullanmak.

HAKKIMIZDA

TKKTTOD Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği, 2008 yılında Türkiye’nin önde gelen işinsanları, akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler tarafından kurulmuştur. Derneğimiz, Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk adını almıştır ve aynı zamanda Ticaret Odası unvanı taşıması nedeniyle ayrıcalıklı bir yere sahip STK’dır.

Adında 2 “TÜRK” bir de “ODA”  ünvanı bulunan “TÜRK-KUZEY KIBRIS TÜRK TİCARET ODASI” Derneği, KKTC’yi iktisaden kalkındırmak için, İstanbul Merkezli olarak kurulmuştur.

2015 yılında başlayan ve 2016’da devam eden, Kıbrıs’ta Türk ve Rum tarafları arasında yürütülen diplomatik müzakerelerin AB çatısı altında kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanması beklenmektedir. Böylece Akdeniz’in Mavi İncisi Kıbrıs’ta yeni bir “Döneme” girilmektedir. Siyasi çözüme yönelik BM bünyesinde müzakerelerin yeniden başladığı, çözüme ise bir adım daha yaklaşıldığı böyle bir iklimde Kıbrıs, ileriye yönelik gelişmeye açık bir toplum olma yolundadır.  Biz de bu olumlu ortamda yeni bir ivmeyle TKKTTO Derneğini yeniden yapılandırmaya karar verdik.

Kıbrıs, uluslararası suyollarının önemli geçiş noktası olan Akdeniz’de jeo-stratejik öneme sahip bir Ada’dır. Kıbrıs son dönemde ise Doğu Akdeniz enerji koridoru içinde yer alması ve çıkarılması muhtemel enerji kaynaklarının varlığı sebebi ile daha da önem kazanmıştır.

Kıbrıs bir yandan adil ve kalıcı siyasi çözüm yolunda iken, bir yandan da ekonomik büyümeyi öncelik haline getirmiştir. Yeni dönemde yaratılacak ekonomi, Kıbrıs’taki toplumların entegre olmasına doğrudan etki yapacaktır.

Türk Kuzey Kıbrıs Türk Ticaret Odası Derneği olarak, Kıbrıs’ın dünya ülkeleri arasında saygın bir yere sahip olması, yabancı yatırımcıların Kıbrıs’a gelmesini sağlayacak argümanların oluşturulması, Kıbrıs’ta eğitim ve kültürel çalışmalar yapılması ve farklı projeler geliştirilmesi amacı ile çalışmalar yapmaktayız. Bu ekonomik ve ticari faaliyetlerimizi bu seneden itibaren adanın sadece Türk tarafıyla sınırlamayıp Rum tarafını da içerecek şekilde bütün adaya teşmil etmeyi planlamaktayız.

Yatırım Konuları;

 • Devam Eden Barış Süreci Işığında Kıbrıs’taki Siyasi ve Ekonomik Durumun Analizi.
 • Akdeniz’de Keşfedilen Doğalgaz Ve Ham Petrolün Müşterek Yönetiminin Tartışılması,
 • 50 Milyar $ Tutarında Planlanan Yatırımların Arka Planındaki “Maraş” Bölgesinin Canlandırılması Vizyonu.
 • Finans ve Yatırım Güvenliği, AB Kalkınma Programları ve Adanın Yeniden Birleşmesi Kapsamında Bankacılık Sektörünün Gelişimi.
 • Kuzey Kıbrıs Gelişim Programının Tanıtımı, Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Dikkate Alınması.
 • Altyapı, Yol, Telekomünikasyon, Kanalizasyon, Arıtma Tesisleri Ve Atık Projeleri,
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Kaynakları
 • Hibrid ve Elektrikli Tahrik Araçlar Odaklanarak Taşıma,
 • Bir Kıbrıs Türk Boru Hattı İle Bağlantılı Olarak Su Temini
 • Tıbbi Bakım Gelişimi
 • Ekolojik İnşaat
 • Okul Araştırma Merkezleri İle Birlikte Eğitim, Yenilik ve Uygulama Merkezleri ve Bilgi ve Teknoloji Transferinin Geliştirilmesi,
 • Yeni Nesil Turizm
 • Tarımsal Üretimde Yenilikler Agro-Turizme ve organik tarıma ağırlık vererek İhracatın Optimizasyonu
 • Çevre Koruması Ve Kültürel Miras

Amaçlarımız;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin müstakil bir devlet olarak tanınmasına yardımcı olmak,

Ulusal ve Uluslar arası Düzeyde Ticari Faaliyetlerde Bulunmak,

Yatırım ile Yatırımcıyı Bir araya getirmek,

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri vermek,