KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bütçe görüşmeleri kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisinde yaptığı konuşmada, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın memlekete dönüşlerinin teşviki için Bakanlığının bir çalışma başlattığını ve bunca yıldır özlenen ve beklenen bu projenin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.
Ortaya çıkacak olan veriler, rakamlar dikkate alınarak yeni politikalar geliştirileceğine vurgu yapan Özersay “Bu kadar yıldır ihmal edilen vatandaşlarımız bizim için son derece önemlidir ve bunun gereğini yapacağız” dedi.
Kudret Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türkler ile ilgili olarak hükümetin aktif bir politika izleme yaklaşımının söz konusu olduğunu belirterek, “Hepimiz şunu görmek durumundayız, Kıbrıs Türkleri ne azdır ne azınlıktır ne de azınlık olur. Başımızı kaldırıp bu adanın dışına bakabildiğimiz takdirde ve oranda, aslında Kıbrıs Türkünün sayı itibari ile de önemli bir rakama ulaştığını görebiliriz, ama bu kadar yıl bu konuda çok bir yol kat edilmediği ortada. Hükümetimiz bu konuda bir çalışma yürütmektedir” dedi.
Özersay, hükümetin kurulmasından, hatta seçimlerin yapılmasından önce geçtiğimiz yıl mensubu ve başkanı olduğu parti ile (Halkın Partisi) Londra ve İstanbul’da temaslar gerçekleştirdiğini söyledi. Bu temaslarda, oralarda yaşayan insanlarımızın kayıt altına alınması ve bazı hakların Kıbrıs Türk insanına, vatandaşlara peyderpey verilmesi ve ülkeye dönmesi, gerekse dönmeyecekse de bu bilincin ve ülkeye bağlılığın canlı tutulması ile ilgili bazı önerilerin paylaşıldığını ifade etti.
Kudret Özersay, “Bu dönemde hepimizin şunu aklında tutmasında yarar var, insanlarımızın, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, gittikleri günden itibaren akılları Kıbrıs’tadır. Tümünün dönme arzusunda olduğunu söyleyemem, ama hepsinde ülke özlemi vardır. O insanlar keyfinden değil, yaşadıkları bazı zorluklardan dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalmışlardır. Bu kardeşlerimiz bazen ülkede olup biteni bizden daha çok takip etmektedir. Bu konuda bir politika geliştirebilmek için hükümet olarak biz, başka konularda da olduğu gibi rakamlara ve verilere ihtiyaç olduğunun farkında olarak bir çalışma yapmaya başladık. Bu konuda geçmişte maalesef pek bir şey yapılmadı, ya da yapılamadı. Bir ara bu konuyla ilgili bir birimin kurulması fikri gündeme geldi, adım da atıldı, ancak istihdam kapısı olarak görülerek siyasete kurban edildi maalesef ve sonuç alınamadı” dedi.
Özersay, Dışişleri Bakanlığı olarak konu hakkında bir proje çalışması yaptıklarını ifade ederek, bunu ilk kez Meclis kürsüsünden, bu konuşmasıyla duyurduğunu söyledi.
Yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, ister Birleşik Krallıkta, ister İstanbul’da ister Avustralya’da olsun, kayıt altına alınmasının önemine vurgu yapan Bakan Özersay, projenin amacının yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın sadece sayılarının tespit edilmesi değil, bir takım bilgilerin de sınıflandırılarak bu vatandaşlarımızın kayıt altına alınması ile ilgili olduğunu söyledi.
Özersay şöyle devam etti; “İngiltere’de her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımı çerçevesinde de bir girişimimiz olacak. Yakında, bu girişim çerçevesinde orada yapılacak nüfus sayımında sorulacak olan soruların içerisine, Kıbrıslı Türklerin hem sayısını, hem mesleğini hem başka bazı unsurları tespit etmemize yardımcı olacak soruları ve unsurları yerleştirmek için de bir girişimimiz olacak. Haziran ayında da Kıbrıslı Türklerin İngiltere’de kurulu bulunan ve bir çatı örgütü olan konsey ile de temas halinde, düzenleyecekleri etkinliğe de katılarak bu projeyi resmen orda başlatmayı düşünüyoruz” dedi.
Bu projeye dair ciddi anlamda görünürlük kazandırdıktan sonra, verilerin de toplanmasıyla nasıl bir resimle karşı karşıya olduğunun ortaya çıkacağını dile getiren Özersay, bu yolla hangi politikaların hayata geçirilebileceğinin de belirlenebileceğini söyledi.
Özersay, “Türkiye’ye yaptığımız son resmi ziyarette bu konuyu gündeme getirdik ve Türkiye Cumhuriyeti de bu projeye tam destek vereceği yönünde bize adeta açık çek vermiştir. Bu da önemli bir husustur” dedi.
Kudret Özersay, yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerle ilgili konun açıldığını her ortamda bugüne kadar hep seçme seçilme hakkı verilecek mi verilmeyecek mi, verilsin mi verilmesin mi gibi kısır ve dar bir tartışmaya sıkışıp kalındığını, oysa yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız, soydaşlarımız yumuşak güç açısından da son derece önemli rolleri olduğunu söyledi.
Özellikle lobi faaliyetlerinde yaşadıkları ülkede kendilerini daha fazla ve etkin şekilde göstermeleri, birlikte hareket etmeleri ve bu ülkenin vatandaşı olduklarını hissettirmeleri halinde ülkeye ciddi anlamda katkı yapabileceklerini ifade eden Özersay, memlekete dönme niyetinde olan vatandaşların ülkeye yerleşmesinin sadece seçme ve seçilme hakkıyla bağlantılı olmadığını söyledi.
Özersay, bugün itibarıyla hükümette yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızın bu ülkede oy kullanması, seçme seçilme hakkını kullanması ile ilgili bir görüş birlikteliğinin bulunmadığını, ancak yapılacak yasal düzenlemelerle, örneğin gümrük mevzuatında ve taşınmaz mal satın alma yönteminde, bu insanlarımızın memlekete yatırım yapmalarının teşvik edilebileceğini söyledi.
Bakan Özersay, “Şu ayrıma dikkat çekmek isterim. Seçilme hakkı Anayasa’ya bakacak olursak, daimi ikamet şartı nedeniyle ancak Anayasal değişiklikle mümkündür, öte yandan seçme hakkı Anayasa’da daimi ikamete bağlanmamış bir hak olması hasebiyle yasalarımızda yapacağımız değişiklikle hayata geçirilebilecek bir konudur. Burada dikkate alınması gereken husus şudur; kaç kişiden bahsediyoruz, önce bu bilinmeli, ardından da hangi şartlar çerçevesinde örneğin seçme hakkının verilmesini değerlendirebiliriz diye bir çalışma yapılması gerekir. Belki o gün o nokta geldiğinde hükümet içerisinde böyle bir görüş birlikteliği oluşursa yasaya bağlı olarak ya da konulabilecek şartlara bağlı olarak o zaman oturup değerlendirilir. Ama her durumda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili bu verilerin toplanmasında ve bir siyaset geliştirilmesinde bir proje çalışması şu anda hükümetimiz adına Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır” dedi.