TASAM & Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından bu yıl ilki planlanan ”Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2019” etkinliği, 11-12 Nisan 2019 tarihleri arasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek.

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2019 etkinliği 11-12 Nisan 2019 tarihinde, TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi & Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ile Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” ana temasıyla Girne’de Chateau Lamboussa Oteli’nde gerçekleştirilecek.

TASAM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada ‘’Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2019 etkinliğinde “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz” başlıklı programın temel amacı; Türkiye’de Deniz Güvenliğini ve Denizcileşme sürecini kurumsallaştıran temel alanlarda hedef, politika ve strateji belirlenmesine ve böylelikle Türkiye’nin denizcileşmesine çok boyutlu stratejik katkılar sağlamak.

Kıbrıs Adası’nın Kuzey Kıyıları Türklerin elinde olmadığı sürece Anadolu Yarımadası’nın güvenliğinin ihtilaflı bir konu hâline geleceği ulusal denizcilik camiamızca değerlendirilmektedir. Kıbrıs Adası’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı özellikle Türk bandıralı gemilerin Doğu Akdeniz’de emniyetle seyir ifa edebilmesi için son derece elzemdir.

Aksi bir durumda, Türkiye, Doğu Akdeniz’in deniz yatağında da, yani deniz yetki alanlarında da refah üretemez hâle gelecektir. Anadolu Yarımadası’nın Güney’den, yani Kıbrıs Adası üzerinden kuşatılmasını önlemek maksadıyla Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de bayrak göstermesi ve kapasite inşa etmesi kaçınılmaz olarak öngörülmektedir.

Bu bağlamda denizcilik gücünün diğer millî güç unsurları ile etkileşimini “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” bağlamında incelemek; “deniz güvenliği”, “deniz gücü”, “denizcilik stratejisi” konularında araştırmalar yapmak ve bu konularda politika, strateji ve doktrin üretmek; kültürel ve psiko-sosyal alanda denizciliğin tanıtılması ve yaygınlaştırılması için plan ve projeler geliştirmek, Forum’un temel akademik faaliyetleri dâhilindedir.

Bu çerçevede denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri takip ederek uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunmak hedeflenmektedir’’ bilgileri paylaşıldı.

Ana Tema

Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz

Alt Temalar

Yeni Denizcilik ve Deniz Güvenliği Ekosistemi

Türkiye Denizcilik Ekosisteminin Geleceği ve Vizyon

Türk Deniz Kuvvetlerinin Yapılanması ve Kuvvet Dağılımı/Kuvvet Odaklanması

Yunanistan’ın Ege’deki Askerî Faaliyetleri ve Adaların Güvenliği

Münhasır Ekonomik Bölge Tartışmaları ve Deniz Hukuku İhlalleri

Deniz Güvenliğinde Çevreci Politikaların Yeri ve Önemi

Türk Deniz Ticaretinin Geldiği Son Durum ve Sektörel Analizler

MİLGEM ve Deniz Güvenliğine Yönelik Savunma Sanayii Çalışmaları

Türkiye’nin Gemi İnşa Yetenekleri ve Tersanecilik

Türkiye Limanlarının Hinterlandı ve Büyüme Planları

Deniz Turizminin Ülke Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Kerç Boğazı Krizi Sonrası Karadeniz’in Güvenliği

Kardak Krizi Sonrası Ege Denizi Güvenliği ve Agresif Söylemler

Türkiye’nin Egemenlik Alanlarındaki “Oldu-Bittiler”

Doğu Akdeniz’de Enerji Arzı Güvenliği ve Rekabetin Yeni Ekosistemi

Türkiye’nin Derin Deniz Sondaj Yetenekleri

Kıbrıs’ta Bir Türk Deniz Üssü İnşası Tartışmaları

Kaynak: “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz”