Mağusa Kültür Derneği, Avrupa Birliği’nin finansmanıyla Mağusa bölgesinde işsizlikle mücadele edecek.

Mağusa Kültür Derneği’nin (MKD) Avrupa Birliği’nin (AB) finansmanıyla yürüttüğü ve Mağusa bölgesinde işsizlikle mücadele etmeyi amaçlayan “Öğren, Deneyimle, Uygula ve Geliştir (Learn, Experince, Apply and Develop) (LEAD)” adlı projesinde eğitimlerin Temmuz ayında başlaması hedefleniyor.

İçeriği, yapılacak araştırmadan elde edilen bulgular ışığında belirlenecek bir yıllık eğitimlerin başvuru yapan ve kriterlere uygun kişiler arasından seçilecek 18-30 yaş aralığındaki 50 genç (kadın ve erkek) ve 30-55 yaş aralığındaki 50 kadın katılımcıya yönelik olacağı belirtildi.

Avrupa Birliği destek verecek

AB’nin Eğitimde İnovasyon ve Değişim VII (Innovation and Change in Education VII) başlığı altında yaptığı hibe programından yararlanmaya hak kazanan proje, Ekim 2018 tarihinden itibaren MKD tarafından yürütülüyor.

Mağusa’da 100 gençten 30’u işsiz

Mağusa Kültür Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan araştırmalar, Mağusa’da her 100 gençten yaklaşık 30’unun işsiz olduğunu (yüzde 28,5), kadının emek piyasasındaki yerinin ise genel ortalamanın altında olduğunu gösteriyor (yüzde 38,8). İşsizlikten en çok etkilenen iki ana kesimin gençler (18- 30 yaşarası) ile 30 yaş üzeri kadınlar olduğu da eldeki bulgular arasında.

Projedeki eğitimler aracılığıyla, projenin hedef kitlesinde yer alan kişilere kişisel ve profesyonel anlamda yeni beceriler kazandırmak veya var olan becerilerini geliştirmek hedefleniyor.