Türkiye KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü 3 Mart tarihinde Ankara’da imzalandı

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasındaki “2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması” dün Ankara’da imzalandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersan Saner’in imza koyduğu “Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü”, “KKTC’nin kovid-19 salgın sürecinde yaşadığı sıkıntıların aşılmasını, alt yapısının tamamlanmasını, e-devlet projesinin gerçekleştirilmesini, sektörlerin sorunlarının aşılmasını ve müreffeh bir KKTC yolunda ilerlenmesini” hedefliyor.
Türkiye-KKTC 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 2 milyar 250 milyon Türk Lirası cinsinden hibe yardımında bulunmayı taahhüt etti.
Protokolde, Türkiye tarafından yapılacak diğer yardımlar şöyle ifade edildi:
“Altyapı Yatırım ve Reel Sektör Proje ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 800.000.000,00 TL, 2020 yılından Geri Dönüş Hesap bakiyesi 16.425.722,61 TL, 2020 yılından devreden 514.026.261,20 TL olmak üzere toplam 1.330.451.983,81 TL (Ek-3.1.2 ve Ek-3.1.3),
Faaliyet ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 150.000.000,00 TL (Ek-3.1.4),Savunma ödeneklerine ilişkin olarak; 2021 yılında tahsis edilen 750.000.000,00 TL, 2020 yılından devreden 19.548.016,19TL olmak üzere toplam 769.548.016,19 TL, 2. 1.000.000.000 TL’ye (Ek-2) kadar olmak üzere Türk Lirası cinsinden ABD Doları karşılığı kredi yardımında bulunmayı:
Kamu Sektörü (Cari Bütçe Açığına Katkı) için 800.000.000,00 TL (Ek-3.2 ve Ek- 3.2.1), Kamu Sektörü (Diğer) için tamamı 2020 yılından devir olarak toplam 200.000.000,00 TL (Ek-3.2 ve Ek-3.2.1)
II. (1) no.lu maddede yer alan hibe yardımları kapsamında “Altyapı ve Reel Sektör için Mali İşbirliği Aracı (ARMA) Projeleri”, “Ankara Kaynaklı Projeler” ve “Faaliyetler” ile II. (2) no.lu maddede yer alan kredileri “İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması Usul ve Esasları” (Ek-3) çerçevesinde kullandırmayı,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetinin ihtiyaç duyacağı alanlarda kamu görevlileri aracılığı ile teknik yardım sağlamayı, taahhüt etmiştir.”