KKTC’deki Üniversitelerin niteliklerinin arttırılması, beyaz yakalıların niteliklerinin ve dijital yetkinliklerinin arttırılarak adada istihdamlarının sağlanması, bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve girişimcilik ekosistemin geliştirilmesi amacıyla, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) ve KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) arasında 2022’de bir iş birliği anlaşması imzalandı.

2023 Yılında da TBD KAMU-BİB BİMY etkinliğinde KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan ARIKLI, BTHK Başkanı Kadri Bürüncük ile TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe’nin başkanlığında sektör paydaşları olarak bir araya geldik. Toplantıya TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı olarak katıldım. Yazılım ekosistemi, işgücü yetiştirilmesi ve istihdama katkılar yanında ihracat fırsatları konusunda birikim ve tecrübelerimiz ile KKTC’nin Bilişim Adası vizyonunu destekleyeceğimizi aktardım.

KKTC’de “Bilişim, Yazılım Geliştirme ve Haberleşme” yatırımlarda öncelikli alanlar ve öncelikli sektörler arasına alındı. KKTC, dünyadaki sektörel gelişmeler ve mevcut kaynaklar çerçevesinde sektör hedefleme çalışması yaparak, bilişim sektörünün büyük bir potansiyele sahip olduğunun farkına varıp, bilişim, yazılım geliştirme ve haberleşmeyi yatırımlarda öncelikli alanlar ve öncelikli sektörler arasına almış durumda.

Takiben “teknoloji merkezi ve aynı zamanda bir yenilik ve iş birliği merkezi olmaya yönelik” Bilişim Adası vizyonu oluşturuldu. Kuruluşunun 50. yılında (2033’de) da tamamıyla bir “Bilişim Adası” olma hedefi için gerekli adımlar atılmış olup, “Ufuk 2033 Bilişim Adası” projesi için çalışmalar başlatılmış durumda.

Lefkoşa’da Mayısa ayında kapsamlı bir çalıştay gerçekleştireceğiz

KKTC’nin bilişim teknolojileri ve iletişim alanındaki geleceğini şekillendirecek önemli adımların tartışılacağı çalıştayda Türkiye ve KKTC ‘den katılan uzmanlar, akademisyenler, sektör ve STK temsilcileri ile hep birlikte Bilişim Adası’nın stratejik hedeflerini ve yol haritasını belirleyeceğiz.

Hukuki altyapı, teknolojik altyapılar ve uluslararası pazarlara erişim ana eksenleri altında toplamda 10 ayrı konu üzerine yoğunlaşacağız. Moderatörlüğünü yapacağım Masa 10’da, “Uluslararası Yatırımlar, Nitelikli İşgücü İstihdam ve Girişimcilik” için teşvik yöntemlerini belirleme konusuna çalışacağız. (www.bilisimadasi.org.tr)

KKTC bir bilişim ve teknoloji hub’ına dönüşecek

Dünya ile entegre olması, dünyanın önemli bilişim üslerinden biri olması için bilişim altyapılarının modernizasyonu, geliştirilmesi, uluslararası alanda tanınan bir bilişim merkezi haline gelmesi için birçok çalışmalar yapılacak. Bilişim, teknoloji, iletişim, haberleşme, yazılım altyapıları, girişimler, üretimler ve istihdam ile ihracata yönlendirici bir ekosistem oluşturulacak. Nitelikli işgücü yetiştirilmesi ve istihdam konularında çalışılacak.

Teşvik ve desteklere yönelik stratejiler, politikalar, yatırım ortamını iyileştirici mevzuatlar, yasal düzenleme ve regülasyonları kapsayacak eylem planları hazırlanacak. Bizlerde KKTC’yi bir bilişim ve teknoloji hub’ına dönüştürmek için mevcut durumunu, yapısını tüm yönleriyle swot analizi çerçevesinde ele alacak, bu hedefe ulaşmak için bilişim yazılım ekosistemi olarak katkı vermeye devam edeceğiz.