KTSO: “Kablo projesi ülkemiz enerji piyasasının sürdürülebilir bir yapıya ulaşmasını sağlayacak”

KKTC ile TC Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın KKTC Meclisi tarafından onaylanması ülkemizde enerji piyasasına yönelik bir reform potansiyeli taşıdığı belirtilen Kıbrıs Türk Sanayi Odası açıklamasında KKTC- Türkiye arasında çift taraflı çalışabilecek elektrik kablosu projesinin hayata geçirilmesine zemin sağlayacak bu anlaşmanın ülkede arz güvenliği sağlanması, yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla yatırım yapılabilmesi ve elektrik maliyetlerinin düşürülebilmesine büyük oranda katkı sağlayacağı savunuldu.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafınan yapılan açıklamada, “Başta elektrik olmak üzere, yüksek girdi maliyetleri neticesinde rekabet içerisinde olduğumuz ülkelere kıyasla haksız rekabete maruz kalan üreticilerimizin, kablo ile elektrik projesinin hayata geçirilmesiyle enerji maliyetlerinde daha rekabet edebilir bir seviyeye ulaşabileceğine inanmaktayız” denilerek Sanayi Odası olarak, KKTC-TC arasında elektik kablo projesi vizyonunu ortaya koyan Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı bu konuda göstermiş olduğu çabayı takdirle karşılayarak, bu projenin KKTC’de arz güvenliği sağlayacak ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verecek şekilde daha fazla vakit kaybedilmeden gerçekleşmesini desteklediklerini ortaya koydular.

Açıklamanın devamı şöyle:

“Avrupa’nın birbirine elektrik ve fiber optik kablolarıyla bağlandığı bir yüzyılda, ülkemizden Türkiye’ye çift taraflı çalışacak kablo ile elektrik getirilmesine zemin sağlayacak anlaşmayı meclisimizin büyük oranda kabul etmesi memnuniyet yaratmıştır. Sanayi Odası, elektrikte uygun maliyetli ve arz güvenliği sağlayan sürdürülebilir bir yapının oluşturulması için tekelleşme yaratmayacak ve rekabetçi serbest piyasa ortamı sağlayacak şekilde elektrik piyasasının özel sektöre daha fazla açılması gerektiğine inanmaktadır”