“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Artık Türkiye’den ehliyet almış sürücüler KKTC’ de ayrıca ehliyet almak zorunda kalmadan kendi ehliyetlerini kullanabilecekler, KKTC’den ehliyet almış olan vatandaşlar da Türkiye’ de ehliyetlerini kullanabilecekler.