TEDBİR KARARI… Bir süre önce yasama dokunulmazlığı kaldırılan eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün ve eşi İnci Pars’ın tüm banka hesapları ve taşınmaz malları için tedbir kararı alındı. Bu karar doğrultusunda Hüseyin Özgürgün de, İnci Pars da söz konusu banka hesapları ve taşınmaz malları ile ilgili hiçbir işlem gerçekleştiremeyecek.

KOMİTE KURULMUŞTU… Hatırlanacağı üzere Başsavcılık ve polis tarafından Özgürgün’ün, meclise sunduğu dosyalarda eksiklik ve yanlış bilgilendirme olduğu noktasında soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından da dosya Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmişti. Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan raporda da Özgürgün ile ilgili suç unsurları olasılığına rastlanmıştı. Bunun üzerine de Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılamayacağını incelemek üzere Cumhuriyet Meclisi’nde özel bir komite kurulmuştu.

KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN YATIRIMLAR… Kurulan komite, 26 Eylül’de gerçekleştirdiği yaklaşık 8 saatlik bir toplantının ardından Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki oybirliği ile aldığı tavsiye kararını açıklamıştı. Komitenin hazırladığı raporda da, Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL olan 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım olduğundan söz ediliyordu.

BEYAN YAPILMADI… Yine aynı raporda Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 bin 910 Türk Lirası 74 kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu yer alıyor.

Ceren ÖZBİL

Dokunulmazlığı kaldırılan eski başbakanlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hüseyin Özgürgün ve eşi İnci Pars’ın tüm banka hesapları ve taşınmaz malları için tedbir kararı alındı.

Bu karar doğrultusunda Hüseyin Özgürgün de, İnci Pars da söz konusu banka hesapları ve taşınmaz malları ile ilgili hiçbir işlem gerçekleştiremeyecek.

Bilindiği üzere Başsavcılık ve polis tarafından Özgürgün’ün, meclise sunduğu dosyalarda eksiklik ve yanlış bilgilendirme olduğu noktasında soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın tamamlanmasının ardından da dosya Cumhuriyet Meclisi’ne sevk edilmişti.

banner9

Cumhuriyet Meclisi’ne sunulan raporda da Özgürgün ile ilgili suç unsurları olasılığına rastlanmıştı.

Yasama dokunulmazlığı 7 Ekim’de kaldırılmıştı…

Özgürgün ile ilgili dosyanın Cumhuriyet Meclisi’ne iletilmesinin ardından Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılamayacağını incelemek üzere özel bir komite kurulmuş ve uzun süren tartışmaların ardından da komite başkanını belirleyip, toplantılara başlayabilmişti.

Bunun akabinde de komite 26 Eylül’de gerçekleştirdiği yaklaşık 8 saatlik bir toplantının ardından Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki oybirliği ile aldığı tavsiye kararını açıklamıştı.

Komitenin bu kararı ise 7 Ekim’de Cumhuriyet Meclisi onayına sunulmuş ve 41 kabul, 2 ret oyuyla kabul edilmişti.

Komite raporunda ciddi bilgiler yer alıyor…

Komitenin hazırladığı rapora göre; Hüseyin Özgürgün’ün hesaplarında toplamı 2 milyon 773 bin 800 TL olan 21 adet, toplamı 242 bin Euro olan 12 adet, toplamı 325 bin 800 sterlin olan 6 adet ve toplamı 258 bin 525 dolar olan 4 adet kaynağı belli olmayan yatırım var.

Ayrıca yine aynı raporda Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 bin 910 Türk Lirası 74 kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğu yer alıyor.

Komite tarafından hazırlanan rapor şu şekilde:

Yasama Dokunulmazlığının Genel Değerlendirilmesi:

Komitemiz öncelikle, Yasama Dokunulmazlığının anlamı, içeriği ve uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri öngören kavramlar üzerinde durmuştur. Yasama Dokunulmazlığı, suç işlediği ileri sürülen bir Milletvekilinin, Meclis Kararı olmadıkça Milletvekili olduğu süre içerisinde alıkonmaması, sorguya çekilememesi, tutuklanamaması ve yargılanamamasıdır. Dünya geneline bakıldığı zaman, Yasama Dokunulmazlığının amacının, Parlamento üyelerinin iktidar tarafından tahrik edilebilecek, keyfi, zamansız, esaslı ceza kovuşturmalarıyla geçici bir süre için de olsa yasama çalışmalarından alıkonulmasını önlemek olduğu görülmektedir. Yasama Dokunulmazlığı, dünyada birçok ülkede uygulanmaktadır. Suçüstü durumlar dışındaki tüm hallerde, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması, Anayasamızın 84’üncü madde kurallarında da öngörüldüğü üzere, Cumhuriyet Meclisinin Kararı ile mümkündür. Demokrasinin doğru bir şekilde çalışabilmesi, öncelikle halkın iradesiyle Parlamentoya seçilen Milletvekillerinin, yasamanın her türlü çalışmasına özgür bir şekilde, herhangi bir risk altında olmadan katılabilmeleri ile mümkündür. Halkın iradesi, siyasal partilerin muhalefetiyle, iktidarıyla gerçek anlamda Meclise yansımasıyla rücu bulmaktadır. Ancak Yasama Dokunulmazlığı sınırsız bir hak olmayıp, yasal şartların oluşması durumunda kaldırılabilir.

İsnadın Ciddiliği:

Komitemiz çalışmalarında, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerine ilişkin dosyadaki tüm evrakı değerlendirdikten sonra aşağıdaki gerekçeler ışığında, İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (3)’üncü fıkrası uyarınca isnadın ciddi olduğu yargısına varmıştır:

-Komiteye iletilen isnad dosyaları incelendiğinde, Polis Genel Müdürlüğü tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının açıkça görüldüğü, 28 Ocak 2019 tarihli istem dosyalarında belirtilen ve 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası ve 18’inci maddesine aykırı davranışla “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” iddiaları ile Yasama Dokunulmazlığın Kaldırılması istemi gönderilen isnad dosyalarında, bankalara, Motorlu Araçlar Mukayyitliğine, Aile Mukayyitliğine ve Tapu ve Kadastro Dairesine yazılar gönderilerek bilgi talep edildiği, banka hesaplarının dökümünün ve diğer belgelerin temin edildiği, Mal Bildirim Formlarının ve dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulunun, Başsavcılığa göndermiş olduğu banka hesaplarındaki giriş ve çıkış bilgilerinin incelendiği; ayrıca 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemi yazısında belirtilen, 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 6’ncı ve 19’uncu maddelerine aykırı davranışla “Haksız Mal Edinme”  iddiaları ile gönderilen isnad dosyasında ise, Polis Genel Müdürlüğünde görevli Müfettiş Muavini tarafından hazırlanmış olan genel raporda yer alan ve Sayın Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarındaki giriş ve çıkış hareketlerini gösteren bilgiler ışığında hazırlandığı tespit edilmiştir. Nitekim ciddi bir araştırma neticesinde ulaşılan bilgi ve belgelere dayanarak Başsavcılık Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminde bulunmuştur.

-Komitemiz, Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen 28 Ocak 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemine ilişkin isnad dosyalarında yer alan ve Sayın Hüseyin Özgürgün’e ait banka hesaplarında bulunan toplamda 170 Bin 910 Türk Lirası 74 Kuruşluk meblağ ile eşine ait bir araç ve taşınmaz malı, mal bildirim formlarında belirtmesi gerekirken belirtmeyerek gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu iddiasına ilişkin teyit edici bilgi ve belgelerin olduğunu tespit etmiştir.

Ancak Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsil eden Komite üyeleri Sayın Yasemin Öztürk,  Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve Sayın Hamza Ersan Saner, 28 Ocak 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem dosyalarında belirtilen  “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçunun niteliği ve işbu dosyadaki olgular neticesinde Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasının doğru olmadığı görüşlerini beyan ederek çekincelerini kayda geçirmişlerdir.

-Başsavcılık tarafından Meclise gönderilen 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemine ilişkin isnad dosyasında yer alan banka giriş-çıkışları ile ilgili bilgiler ışığında toplamı 2 Milyon 773 Bin 800 olan Türk Lirası cinsinden 21 adet, toplamı 242 Bin olan Euro cinsinden 12 adet, toplamı 325 Bin 800 olan Sterlin cinsinden 6 adet ve toplamı 258 Bin 525 olan Amerikan Doları cinsinden 4 adet kaynağı belli olmayan şüpheli yatırımın olduğu ortaya konmuş ve Komitemiz, bu konularla ilgili teyit edici bilgilerin bulunduğunu tespit etmiştir. Bu bağlamda, özellikle 2014- 2017 yılları arasında Sayın Hüseyin Özgürgün’ün  banka hesap hareketlerinde yüksek miktarlarda gerek Türk Lirası gerekse Döviz cinsinden giriş-çıkışlar olduğu da isnad dosyalarındaki bilgilerden görülmektedir. Ayrıca Başsavcılığın, 25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 6’ncı ve 19’uncu maddelerine aykırı davranışla “Haksız Mal Edinme” suçunun işlendiği iddiası vardır ve bu yargılanması ertelenemeyecek ciddi bir husustur.

-Başsavcılığın 28 Ocak ve 12 Haziran 2019 tarihli Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasına ilişkin istemlerini içeren yazıları ve bu yazılara ek’li taslak ithamnamelerin İçtüzüğün 128’inci maddesinin (2)’nci fıkrasına uygun olarak; “hangi yasadaki, hangi ceza kuralına dayandığı açıkça belirtilir” kuralı çerçevesinde hazırlandığı görülmektedir. Başsavcılığın  25/2008 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Yasasının 5’inci maddesinin (1)’inci fıkrası, 6’ncı maddesi, 7’nci maddesinin (1)’inci fıkrası, 18’inci ve 19’uncu maddelerine aykırılık tespitleri  vardır.

– “Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma” ve “ Haksız Mal Edinme” yeterince ciddi suçlamalar olup, Polis Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu tahkikatın bu çerçevede gereken detay ve özenle yapılıp tamamlandığı cihetiyle konunun gecikmeden yargıya taşınması ve sonuçlandırılması gerekmektedir.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İsteminin Siyasal Amaçlara Dayanıp Dayanmadığı:

Komitemiz, Başsavcılık yazıları ve isnad dosyaları üzerinde yapmış olduğu incelemelerde, Sayın Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istemlerini, İçtüzüğün 129’uncu maddesinin (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca incelemiş ve istemlerin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varmıştır. Şöyle ki; Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem yazıları, istem yazılarında belirtilen unsurlar, istem yazılarına ek’li taslak ithamnameler, isnad dosyası içerisinde yer alan Polis Genel Müdürlüğü araştırma ve bulgularından Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasi olmadığı ve/veya siyasal amaçlara dayanmadığı kanaatine varmıştır.

IV.  Sonuç:

Komitemiz, yukarıdaki bulgular ışığında, İçtüzük uyarınca “İsnadın Ciddiliği” ve “Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığı” hususlarında kendisine iletilen evrak üzerinden inceleme yapmak suretiyle aşağıdaki yargıya varmıştır:

-İsnadın ciddiliği noktasında, ilk iki istem dosyasında belirtilen “Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma” suçlarının niteliği ve işbu dosyalardaki olgular bakımından Ulusal Birlik Partisi Grubunu temsil eden Komite üyeleri Sayın Yasemin Öztürk, Sayın Oğuzhan Hasipoğlu ve Sayın Hamza Ersan Saner’in  çekinceleri saklı kalmak kaydı ile, Komiteye iletilen evraktan gerek Polis Genel Müdürlüğü gerekse Başsavcılık tarafından ciddi bir çalışma yapıldığının ve Başsavcılık tarafından Cumhuriyet Meclisine iletilen istemlerde belirtilen ve Komiteye sunulan evrak ve isnad dosyasından, isnadın ciddi olduğu yargısına varmıştır.

-Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanıp dayanmadığı noktasında ise, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması istem yazıları, istem yazılarında belirtilen unsurlar, istem yazılarına ek’li taslak ithamnameler, isnad dosyası içerisinde yer alan Polis Genel Müdürlüğü araştırma ve bulgularından ve mal beyanlarından hareketle Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması isteminin herhangi bir siyasal amaca dayanmadığı yargısına varmıştır.

Komitemiz, İçtüzüğün 129’uncu maddesi uyarınca, yukarıdaki bilgi ve bulgular ışığında konuyu değerlendirerek, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Sayın Hüseyin Özgürgün’ün Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılmasını oybirliğiyle uygun görmüştür.

Komitemiz, konunun değerlendirilmesini sunulan Rapor ışığında oybirliğiyle Genel Kurula salık verir.