Kıbrıs’ta yeni bir tüketici ve iş anlaşmazlıkları çözüm mekanizması uygulanıyor

Bu yıl Rekabet ve Tüketici Koruma Hizmetleri tarafından Kıbrıs’ta da hayata geçirilen ve Avrupa’da geniş çapta yaygın olan yeni bir tüketici anlaşmazlıkları çözüm mekanizmasına Kıbrıs şirketlerinin ilgisi gittikçe artıyor.

KHA’ya konuşan Rekabet ve Tüketici Koruma Hizmetleri müfettişi Emilya Papahristodoulou, ‘Tüketici Anlaşmazlıkları İçin Alternatif Anlaşmazlık Çözümü mekanizmasının’ (TAAAÇ), güvenin geliştirilmesi aracılığıyla iş alanlarının müşterileriyle olan ilişkilerini güçlendirdiğini ve mahkemenin karışması gerekmeden, iki taraf arasındaki anlaşmazlıkların kolay, çabuk ve ucuza çözülmesine katkıda bulunduğunu açıkladı. Bu mekanizmanın sadece Kıbrıs’taki tüketici anlaşmazlıklarının çözümünde değil, aynı zamanda AB içinde de uygulanabileceğini belirtti.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Papahristodoulou, “hizmetin sunduğu iletişim politikası çerçevesinde, şirketleri ziyaret ederek onlara, tüketiciler ve müşteriler karşısındaki sorumlulukları ve bu yeni mekanizma konusunda bilgi veriyoruz”.

“Bu ziyaretler sonucu, şirketlerin ‘Tüketici Uyuşmazlıkları Alternatif Çözümü için Tüccarlar Kayıtlarına’, kayıt yapma ilgisi aşamalı olarak artmaya başladı. Hizmet dairesinin şirketlerle gerçekleştirmeyi planladığı yeni görüşmeler sonrası bu ilginin daha da artmasını bekliyoruz” dedi.

Papahristodoulou, bunun yurt dışında yaygın bir uygulama olduğunu çünkü şirket kaydı yapmanın her zaman avantajlı olduğunu belirterek, yapılan işlemlerde müşterilerin güvenini kazanabilmek amacıyla, şirketlere Ticaret Sicili’ne kayıtlarını yapma çağrısında bulundu.

Bugüne kadar tüketiciler tarafından başvuru yapıldı mı sorusuna, Papahristodoulou, bugüne kadar yapılan üç başvurudan iki tanesinin dost bir hava içinde çözüldüğü, üçüncüsünün ise hakemlik kararıyla tüketicin lehine sonuçlandığını belirtti.

Bu işlemlerin ne kadar zamanda sonuçlandığı sorusuna dostça çözülmemesi ve başvurunun bağımsız bir hakeme gönderilmesi durumunda kararın 15 gün içinde çıkması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşlar, talep ettikleri miktara bağlı olarak 5 ile 17 Euro arası bir miktar ödeyerek başvuruda bulunabilirler. Ayrıca hakemlik durumunda tüketiciler (2500 Euro altı davalar için 85, 2500 Euro üzeri davalar için 170 Euro) ödemeye davet edilecekler.

Karar tüketicinin lehine çıkması durumunda, hakem tüketicinin ne kadar para alması gerektiğine karar verecek ve bu miktar kendi ödeneğini de içerecek.

Avrupa içi başvurular için tüketiciler ‘Elektronik Anlaşmazlıklar Çözüm’ adresiyle temasa geçebilirler.