DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Tarafından Dışişleri Bakanlığına teklif edilen, Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ) bünyesinde bir Tahkim Merkezi’nin Kurulması önerisi bakanlığın Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye kabul edildi. Diplomatlar Birliği adına demeç veren Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Uğur Özgöker;

Prof. Dr. Uğur Özgöker
Prof. Dr. Uğur Özgöker

‘’Üyesi olduğumuz KEİ üyesi ülkelerdeki firmaların kendi aralarındaki uyuşmazlıkları çözmek içtin Teşkilata üye olmayan ülkelerdeki tahkim merkezlerine başvurmalarının, 13 üyeyi barındıran Teşkilat içinde kalabilecek önemli bir kaynağın başka ülkelere aktarılmasına neden olduğu açıktır. Bu çerçevede Birliğimizin yönetim kurulunca alınan karara istinaden Dışişleri Bakanlığımıza resmi bir mektup ile önerdiğimiz Tahkim Merkezi’nin kurulması ve bunun İstanbul da oluşturulması KEİ ülkelerine de nefes aldıracağı gibi dışarıya aktarılan kaynağın KEİ üyeleri içerisinde kazanımına yol açacaktır.

En son Dolmabahçe da yapılan tahıl anlaşması ile İstanbul’un artan önemiyle diplomasi merkezi haline gelmesi ve devamında İstanbul’un uluslararası gıda güvenliği ile enerji güvenliği konusunda uluslararası ticari ve ekonomik itilafların kilit ve çözüm merkezi olmasının öneminin altını çizmek isteriz.

Bu vesile ile İstanbul’u merkez alan KEİ Tahkim Merkezi kurulması öneri mektubumuzu dikkatle değerlendirerek Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğüne tevdi eden bakanlığımıza, başta Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere teşekkürü bir borç biliriz. Ümit ediyoruz ki bizim önerimiz ile masaya yatırılacak olan bu süreç ülkemizin ve KEİ ülkelerinin milli ekonomi politikalarının büyümesine de önemli bir kazanç sağlayacaktır. Tüm kamuoyuna saygılarımızla sunarız’’

Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ)

Karadeniz Ekonomik İş birliği Örgütü (KEİ) ülkemizin girişimleri ile 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi sırasında yayımlanan bir Deklarasyon ile kurulmuştur.

Şu anda, KEİ’nin Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan olmak üzere 12 üyesi bulunmaktadır.

Sekretaryası İstanbul’da bulunan KEİ’nin amacı; KEİ üyesi ülkelerin potansiyellerinden, coğrafi yakınlıklarından, ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanarak aralarındaki ikili ve çok taraflı ekonomik, teknolojik ve sosyal ilişkileri çeşitlendirmeleri ve daha da geliştirmeleri, böylelikle Karadeniz havzasının bir barış, istikrar ve refah bölgesi olmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için seçilen araç ise ekonomik iş birliğidir. Üye ülkeler arasındaki politik ve ekonomik ilişkilerin, uyumun geliştirilmesi istikrar ve barışın korunması, bölgedeki dostluğun ve iyi komşuluk ilişkilerinin teşvik edilmesi için örnek bir model olarak gündeme gelmiştir.