İŞTE HELLİM KRİTERLERİ

“Hellim yapılacak sütün koyulaştırılmasında, içerisine süt tozu veya koyulaştırılmış süt, kaya tuzu, renklendirici, koruyucu veya diğer katkı maddeleri eklenmesi yasaktır.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, hellim emirnamesi ile hellimin “Denetime Tabi Mal” ilan edildiğini açıkladı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’ndan geçirilen “Hellim Emirnamesi” ile hellim denetime tabi mal ilan edilerek piyasa kontrolünün yapılması ve resmi kritere uygun olunması şartıyla denetim ve müsadere edilebilmesi için denetime tabi mal olarak ilan edildiğini söyleyen Atun, hellimin denetiminin de “Ticaret Dairesi İç Ticaret Şubesi Fiyat Kalite ve Denetim” memurları tarafından yapılacağını kaydetti.

“KRİTERLERE UYGUN OLMAYAN ÜRÜNLER TOPLATILACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, coğrafi işaret ve geleneksel özellikli ürün adlarının korunması yasası kapsamında hellimin geleneksel ürün ilan edildiğini anımsatan Atun, Coğrafi İşaretler Yasası’nın hellim denetimini Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) yetkililerine verdiğini, ama müsadere yetkilerinin olmamasından dolayı hellimi “Denetime Tabi Mal” ilan ederek, Ticaret Dairesi Fiyat Denetim memurlarına kriterlere uygun olmayan ürünlerin toplama yetkisinin verildiğini vurguladı.

Atun, 1977 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) Yasası’nın 3. Maddesine dayanarak, Bakanlar Kurulu’nun kamu yararı için herhangi bir mal ve hizmetin bu yasa kuralları gereğince denetime ve düzenlemeye tabi olmasını zorunlu gördüğü hallerde bununla ilgili, bu yasada “Denetim Emri” diye anılan ve Resmi Gazete de yayınlanan bir emirnameyle, bir mal veya hizmeti bu yasada denetime tabi mal ve hizmet ilan edebileceğini söyledi.

Atun, Hellim Emirnamesi’nin yayınlanmasıyla “Coğrafi İşaret ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Yasası’ndaki” hellimin özellikleri ve kriterlerini içeren kuralların uygulanacağını söyledi.

İlgili kurallar şöyle:

“(1) Hellim, koyun-keçi, koyun-keçi-inek sütü karışımlarından veya ayrı ayrı koyun veya keçi sütlerinden yapılmaktadır. Hellimin hangi tür süt kullanılarak imal edildiği ambalaj etiketinde belirtilir.

(2) Hellimin Özellikleri:
(A) Fiziki özelikleri;
(a) Şekil; çift katlı yarım daire veya çift katlı dikdörtgen
(b) Renk; Açık sarıya kadar beyaz
(c) Yapı; Kolayca dilimlenebilir.

(B) Kimyasal Özelikleri;
(a) Taze hellim için, azami nem yüzdesi %46 (yüzde kırk altı), asgari yağ yüzdesi kuru madde üzerinden %43 (yüzde kırk üç), azami tuz yüzdesi %5 (yüzde beş) olur.                                                                            (b) Olgun Hellim için,  azami nem yüzdesi %37 (yüzde otuz yedi), asgari yağ yüzdesi kuru madde üzerinden %40 (yüzde kırk), azami tuz yüzdesi %6 (yüzde altı) olur.

(3) Hellimin içine, tüketicinin isteğine bağlı olarak, taze veya kurutulmuş, aroması yüksek ve hellime özel aroma katan Kıbrıs’ta yetişen nane (Metna Viritis) yaprakları konulabilir.

(4) (A) Hellim yapılacak sütün koyulaştırılmasında, içerisine süt tozu veya koyulaştırılmış süt, kaya tuzu, renklendirici, koruyucu veya diğer katkı maddeleri eklenmesi yasaktır.

(B) Hellim yapımında kullanılacak sütte antibiyotiklerin, bitki ilaçlarının veya diğer zararlı kimyasal maddelerin bulunması yasaktır.

(5) Hellimin uyulması zorunlu mikrobiyolojik kriterleri; Mikrobiyolojik analiz için partiden bağımsız olarak alınan numuneler üç parçaya ayrılır. Sonuçlarda, hiçbir numunede Salmonella ve L.monocytogenes bulunmamalı, S.aureus Kob/g ise en fazla iki numunede azami 10^3 olmalıdır.

(6) Taze hellim, vakumlu ve hava geçirmez, gıdaya uygun plastik ambalajlara konulur. Olgun hellim, salamurasının içinde ve olgunlaştığı gıdaya uygun ambalajlarda veya vakumlu ve hava geçirmez gıdaya uygun plastik ambalajında satışa sunulabilir.”

Kaynak: Hellim ‘Denetime Tabi Mal’ ilan edildi