Sevgili Okuyucular,

Bildiğiniz gibi 2020 yılı Sümerlerin yazıyı ilk buldukları MÖ. 3500 veya tekerleği ilk buldukları MÖ. 3000 den beri 5000 yıldan fazla süren bilinen medeniyet tarihinin en sıkıntılı geçen yıllarından biri olmuştur.

İnsanlık tarihi boyunca Avrupa-Afrika ve Asya’dan oluşan eski dünyada;  “Veba” ve “Cüzzam” salgınları (pandemi) gibi büyük afetler ve Haçlı Savaşları, Yüzyıl Savaşları ve Otuz Yıl Savaşları gibi büyük can ve mal kaybına neden olan büyük felaketler yaşanmıştır.

Ancak 20. YY. ın başından günümüze kadar olan 120 yıllık dönemde yaşanan her türlü afet ve yıkımlardan fazlası ile icat edilen her türlü keşif ve buluş gibi yenilikler 5000 yıllık dünya tarihinde yaşananlardan çok daha fazla olmuştur.

1.ve 2. Dünya Savaşları, 1918 İspanyol Gribi pandemisi nedeniyle 20. YY. da başta Avrupa’ da olmak üzere bütün dünyada 100 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmiştir. İkisi de ABD’ de başlayıp bütün dünyayı saran 1929 Büyük İktisadi Buhranı ve 2008 Mortgage Krizi gibi 2 büyük uluslararası ekonomik kriz nedeniyle de milyonlarca işyeri kapanmış, on milyonlarca insan işsiz kalmış, ülkelerin GSMH’ si azalmış ve dünya ticareti gerilemiştir. Buna karşılık 5000 yıllık medeniyet tarihinde görülmemiş teknolojik buluşlar, dijital dünya ve uzaya çıkış da 20 YY. da ortaya çıkmıştır.

20. YY da insan yaşamı, refahı çok artmış: sağlık, eğitim, kültür, barınma ve iletişim hizmetleri muazzam gelişmiştir. 2000 yılı yani 2. Milenyumun başlangıcından 2020 yılı başına kadar yani son 20 yılda dünya üzerinde her şey çok iyi giderken 2019 yılı Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve 2020 başında önce Avrupa’ya sonra bütün dünyaya sirayet eden yani tip Corona Virüsü olan Covid-19 pandemisi ( salgını ) bütün dünyayı kökten etkilemiştir. İnsanların yaşam standartları düşmüş ve evlerine kapanarak sosyal yaşamdan çekilmek zorunda kalmışlardır.

Covid-19 virüsü pandemisi 2020 yılı sonuna kadar bütün dünyada 2 milyon insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Dünya ticareti ve üretim hacmi gerilemiş, dünya nüfusunun büyük kısmının ekonomik yaşam seviyesi düşmüş, genel refah ve kalkınma düzeyi gerilemiştir.

2021 yılına bu şartlar altında giriyoruz. Covid-19 virüsüne karşı 3 ayrı aşı geliştirilmesi, aşıların koruma oranının % 90 dan fazla olması ve 2020’ nin son günlerinde kitlesel aşılamalara başlanması ile 2021’ e ümitli olarak giriyoruz.

Yeni yılda Corona virüsü pandemisi gibi uluslararası afetlerin son bulduğu, bölgesel-etnik-dini/  mezhepsel savaş ve çatışmaların olmayacağı, uluslararası terörizm, düzensiz göç, kitle imha silahları, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden olayların azalacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

Yeni yılınız kutlu olsun.

Prof. Dr. C. Uğur Özgöker

İFHABER Danışma Kurulu Başkanı

www.ugurozgoker.com