Bahçeşehir Üniversitesi, Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı ve İstanbul Şişli Belediyesi ile birlikte büyük bir skandala imza attı. 11 Ocak 2017 tarihi itibariyle Şişli İmar Planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Haziran 2003 tarihinde kurulan ve mottosu “Hukuk devleti ilkeleri konusunda Global akademik ortak anlayış sağlamak” olan Bahçeşehir Üniversitesi, Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı ve İstanbul Şişli Belediyesi ile birlikte büyük bir skandala imza attı. 11 Ocak 2017 tarihi itibariyle Şişli İmar Planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Eğitimci Enver Yücel ile CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum tarafından kurulan hatta 2016 yılında “Eğitim Alanında Yılın En Başarılı Markası” ödülünü alan Bahçeşehir Üniversitesi Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı ile birlikte skandal bir uyanıklığa ortak oluyor.

Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Şişli Motor Meslek Lisesi bahçesine 13 derslik ek bina, 250 kişilik konferans salonu, 30 derslik yabancı dil eğitim merkezi ve 8 daireli lojmanı bedava yapacağı taahhüdünde bulunuyor.

Talebi kabul eden İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Mayıs 2007 tarihinde üniversite ile protokol imzalıyor. Buraya kadar her şey normal. İnşaatın bitiminin ardından Üniversite, Şişli Motor Meslek Lisesi’nin bahçesine yaptığı binayı, meslek lisesinin kullanması gerekirken kendi taşınıyor.

ARAZİ BULGARİSTAN ORTODOKS EKSAHLIĞI VAKFI’NA GEÇİYOR 

2011 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla, azınlık vakıflarının sahip olduğu malların iadesi gündeme geldi. 1936 beyannamesine sahip olan bütün azınlık vakıflarına, mallarının iade edileceği açıklandı.

Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı da 1936 yılındaki beyannameye dayanarak Şişli’de şu anda üzerinde Bahçeşehir Üniversitesi’ne ait yerleşke ile Şişli Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin bulunduğu 59 bin metrekarelik arazinin belgelerini Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne sundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’de yaptığı incelemeden sonra Hazine’ye ait olan arazinin tapusunu 2012 yılının Eylül ayında Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı’na veriyor. Arazi, Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı’na geçtikten sonra Şişli Belediyesi arazi için yeni bir imar planı hazırlıyor. Yeni planda vakfın 59 bin metrekarelik arazisinin 36 bin metrekaresine imar izni veriliyor.

Şişli Belediyesi kalan alana otel, AVM, mağaza ve rezidans yapma hakkı tanıyor. Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nin arazisi korunurken yaklaşık 23 bin metrekarelik arazinin bir kısmı yeşil alan olarak kalması planlanırken, kalan arazinin bir kısmına cami yapılmasına karar veriliyor.

Söz konusu arazi ile ilgili olarak Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı’nın yapacağı projeye göre 36 bin metrekarelik araziye 531 bin 306 metrekarelik inşaat yapılacak. Arazi üzerinde katları 32 ile 37 arasında değişen 4 kule yapılacak. Bu kulelerin altında 9 kat bodrum yer alacak. Proje bittiğinde ortaya 470 daireden oluşan rezidans ve 240 odalı otel çıkacak. Proje içinde konferans salonu ile spor salonu da bulunacak.

Yaklaşık 619 milyon lira maliyeti bulunan proje için Bulgar Vakfı Taşyapı ile anlaşıyor. Toplam 618.9 milyon TL’ye mal olması hesaplanan proje bittiğinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin çalıştığı, konakladığı ve yaşadığı dev bir kompleks haline gelecek.

ŞEHİR PLANCILAR ODASI KARŞI ÇIKIYOR 

Ardından TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul 3. İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurmak için dava açıyor. Mahkeme Şişli Belediyesi’nin değiştirdiği imar planında yer alan ticaret merkezi ve konut alanın yürütmesini durduruyor. Karar gerekçesinde ise meslek lisesi alanının 17 bin metrekareden 30 bin metrekareye çıkartılması ve bunun önemli bir ihtiyaç olduğu yönünde Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görüş yazısı varken aksi yönde bu alanın azaltıldığı ve yoğunluğun çok fazla olduğu ifade ediliyor.

İNŞAAT BAŞLADI, AĞAÇLAR SÖKÜLDÜ  

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Taş Yapı inşaata başladı ve Şişli gibi yeşili az bir ilçede, 200’e yakın yetişmiş ağaç yerinden söküldü. Hali hazırda yeşil alan olan yerler ise hafriyat alanına dönüştürüldü.

İNŞAAT ALANINDA TARİHİ ESERLER BULUNDU! 

Proje alanı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca tescilli bir yapı olmasına rağmen, inşaat alanında çıkan birçok tarihi esere ne belediye ne de Kültür Varlıklarını Koruma kurulu sahip çıkıyor. Alandan çıkan tarihi eserlerin akibeti de bilinmiyor.

UYANIK BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 

Özetle, Bahçeşehir Üniversitesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bedava inşaat hibe edip, Şişli Motor Meslek Lisesi meslek lisesi bahçesine konuyor. Ardından Bulgaristan Ortodoks Eksahlığı Vakfı ile anlaşıp arazinin üzerinden büyük bir rant elde planları İstanbul 3. İdare Mahkemesi’ne takılıyor.

Şişli Belediyesi’nin konuyu incelemeden hemen imar izni vermesinin nedeni ise üniversitenin kurucuları arasında yer alan CHP eski Genel Başkanı Süheyl Batum’un Şişli Belediyesi’ne baskı yapması olduğu iddia ediliyor.

Hazırlanan projenin, Nazım imar planına, bölge ve çevre düzeni planlarına uygun olmaması, bölgenin gelecekteki nüfus ve yapı yoğunluğuna uygun olmamasına rağmen, asli görevi bu planları uygulamak olan Şişli Belediyesi’nin eski Genel Başkan Yardımcı Batum’un baskıları neticesinde tam tersi istikamette imar planını değiştirmesi tepkilere neden oldu.

Arazide yapılan inşat sonucu zara gören Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alınan lise binası için bir açıklama yapan Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Ercan Bodur ve dernek üyeleri ile birlikte bir basın açıklaması yaptı. Ercan Bodur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Okulumuz arazisinin mülkiyeti ve okulumuzun yıkılması ile ilgili gelişmeler geçmişte yaptığımız eylem ve etkinlikler, açtığımız ve açılan davalar neticesinde kamuoyunda takip edilmektedir. Bugün ortaya çıkan yeni gelişmeler kamuoyunu sağlıklı bilgilendirme gereğini doğurmuştur. Okulumuz arazisinin tarihsel geçmişini kısaca özetleyecek olursak. Okulumuz Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin üzerinde kurulu bulunduğu, İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesinde ve 2063 ada 4 parsel ve 2765 ada 1 parsel sayısı altında tapuya kayıtlı taşınmazlar, Sultan Beyazıt Vakfı’ndan olup; üzerine Bulgar okulu yapılması için Cumhuriyet dönemi öncesinde Padişah tarafından, Bulgar Ekzarhlığı’na tahsis edilmiştir.

Maliye Bakanlığı’nın 13 Ocak 1958 tarih ve 3211-29/545 sayılı kararı ile ileride siyasi zaruretler veya sair sebeplerle merkezi Bulgaristan’da bulunan Ekzarhlık müessesesi veyahut Bulgar Hükümetine iadesi icap ettiği takdirde, Maarif Vekaletibütçesinden istimlak veya satın alınması kaydı ile teknik öğretim ihtiyacında kullanılmak üzere Maarif Vekaletine tahsis edilmiştir. Daha sonra 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun Geçici 11. maddesi uyarınca: Vakıflar Meclisi’nin 07.06.2012 tarih ve 296 sayılı kararı ile Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı’na iade edilmiştir. Yetki yasasında bulunmayan konulara ilişkin olarak kararname düzenlenmesi Anayasa hükümlerine aykırılık oluşturmakta ve bu nedenle iptal nedeni sayılmaktadır.

Yani yapılan bu yasal değişiklik anayasaya aykırıdır. Okulumuz, bugün ki adıyla Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin tarihsel gelişimi sizlere dağıttığımız ek’te verilmiştir. Bu tarihsel geçmişe bakıldığında okulumuzun ne kadar köklü ve yetkin bir geçmişe sahip olduğu görülecektir. Değerli basın emekçileri Okulumuz arazisinin tapusu bugün itibariyle Bulgar EkzarhlığıOrtodoks Kilisesi Vakfı ve Taşyapı şirketi üzerindedir. Bulgar vakfı 07.06.2012 tarihinde kendisine iade kararının hemen ardından TaşyapıŞirketi ile 31.07.2012 tarihli kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmıştır.

Sözleşme Bulgar Ekzarlığı’nın bulunduğu Şişli İlçesi’nde değil, inşaat şirketinin bulunduğu Üsküdar İlçesi’ndeki bir noterlikte düzenlenmiştir. Bu sözleşme ve yapılış şekli; iade kararının belli bir amaca hizmet etmek için alınmış olduğunu açıkça belli etmektedir. Okul arazisinin İade kararı sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılmış bulunan usule ve yasaya aykırı imar planı değişikliklerine (özel proje alanı) karşı; Şehir Plancıları Odası tarafından açılmış bulunan davaların ilkinde İst. 8. İdare Mahkemesi İPTAL KARARI vermiştir. Bu karar sonrasında yeniden yapılan plana karşı açılmış bulunan ikincidavada da: İst, 3. İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Bölge İdare Mahkemesi’ne yapılan itiraz neticesinde yürütmeyi durdurma kararı kaldırılmıştır. İmar planlarına açtığımız davalar neticesinde bugün ki son durum 60 dönüme yakın arazi içerisinde 17 dönümlük bir okul alanı ayrılmış olarak görülmektedir. Arazinin geri kalanına ibadet yeri, alışveriş merkezi, rezidans yapılacak şekilde imar değişikliği onaylanmıştır. Bugün itibarıyla okulumuz mezunlar derneğinin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına açtığı iki adet dava halen sürmektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne açtığımız dava da okul arazisinin tapusunun vakfa iadesinin iptalini istemekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığına açtığımız dava da ise Bakanlık olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü nezdinde gerekli girişim ve araştırmanın yapılması ve taşınmazın tekrar Hazine adına kayıt ve tescili için gerekli hukuki girişimlerin yapılması, bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda kamulaştırma yapılmasını talep etmekteyiz.

Değerli basın emekçileri; Bizler yukarıda sıraladığımız hukuksal mücadeleyi sürdürürken, yasal ve demokratik haklarımızı kullanarak hukuk dışı, kamu yararına olmayan tüm işlemlere karşı mücadele ederken geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir belge bizleri ve kamu vicdanını derinden yaralamıştır. Milli Eğitim eski bakanı Nabi Avcı imzasıyla Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı arasında yapılan ve bakanlık tarafından hazırlandığı apaçık belli olan bir protokol ortaya çıkmıştır.

Protokolün tarihi 19 Nisan 2016’tür. Bu Protokole göre 2016 eğitim öğretim yılı sonunda okulun yıkımına başlanılacaktır. Protokolün amaç kısmında; eğitimde fırsat eşitliği sağlanması, eğitimin fiziksel altyapısının iyileştirilmesi, ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması ifadeleri kullanılmaktadır. Şimdi buradan bakanlığa soruyoruz: 5000’e yakına öğrenciye, 300 çalışanıyla eğitim öğretim veren Türkiye’nin en köklü ve modern teknik ve mesleki eğitim okulunun yıkılmasına göz yumarak neyin veya kimlerin eşitliği sağlanacaktır? Bu yıl sonunda okulun yıkılması durumunda bu kadar öğrencinin eğitim öğretim hakkı engellenmiş ve telafisi mümkün olmayan zararlar verilmiş olmayacak mıdır? 60 dönüm’e yakın arazi içerisinde 9 bodrum kat, zemin kat, 2 podyum kat ve 32 ila 37 normal kattan oluşan 3 adet kule yapılacak olması hangi fiziksel altyapıyı iyileştirecektir? Bölgenin en geniş yeşil alanına sahip, gençlerin sportif ve fiziksel etkinlikler geçekleştirebildiği, deprem ve doğal afet anında toplanılabilecek bu alanı inşaat araçlarıyla dümdüz etmek hangi akla, hangi vicdana uygundur?

Görüntüyü kurtarmak için arazinin bir köşesine soğuk bir okul binası dikilerek üstelik arazi mülkiyeti hala rant ortaklığında iken, ülke kaynakları verimli kullanılmış mı olacaktır? Bir rant ortaklığı olduğu apaçık ortada olan Bulgar Ekzarhlığı Ortodoks Kilisesi Vakfı – Taşyapı birlikteliğine karşı verdiğimiz mücadele ortadayken ansızın, gider ayak yapılan bu protokol kime veya kimlere menfaat sağlamıştır?

Bizler tüm bu hukuk dışı, menfaat odaklı uygulamalara karşı, kamu yararını savunmaya, eğitim öğretim hakkını savunmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Basına ve Kamuoyuna yetkililerden taleplerimiz şunlardır: Okulumuzun bulunduğu arazi, Bulgar Ekzarhlığı’na mülkiyetine değil, okul yeri olarak kullanımına tahsis edilmiştir bu nedenle taşınmazın tekrar hazine adına kayıt ve tescili yapılmalıdır.

Bu mümkün olmadığı takdirde 1958 tarihli tahsis kararı doğrultusunda arazinin kamulaştırılması yapılmalıdır. Okul arazisi ile ilgili yapılan, ranta dayalı imar planı değişikliği iptal edilmelidir. Milli Eğitim Bakanlığı ile vakıf arasında yapılan utanç protokolü iptal edilmelidir. Halen arazi üzerinde kurulu olan Meslek Lisesinin yıkılması bir yana gerekli kaynaklar ayrılarak yenilenmesini ve daha da güçlendirilmesini istiyoruz.

Kaynak: İzmir Serbest Fırka