Ulusal Birlik Partisi – Demokrat Parti – Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükümeti kurulmasına ilişkin protokol bugün saat 17.00’de Cumhuriyet Meclisi Mavi Salonu’nda imzalandı.

Protokole, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ile Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı imza koydu.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, ülkenin içinde bulunduğu şartları çok iyi bildiklerini, bu nedenle özverili bir çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, ülkenin içinden geçtiği durum ve 2 ayı aşkın süredir hükümetsizlik nedeniyle yaşanan sıkıntılara vurgu yaparak, ellerini taşın altına koyduklarını söyledi. Ataoğlu, yeni hükümetin hayırlı olmasını diledi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Muhalef partilerine çağrıda bulunuyorum. Bu hükümete onların da destek vermesi gereklidir. İçinde bulunduğumuz durumdan çıkmamızın yolu birlik ve beraberlikte hareket etmektir. Protokolde göreceksiniz, CTP’nin önerdiği 7 ilkenini tamamı burada var. Gelin bu protokolü birlikte uygulayalım” diye konuştu.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, 3 ortaklı koalisyon hükümeti protokolünü şöyle açıkladı:

“Ülkemiz sağlık, ekonomi ve Kıbrıs konusundaki gelişmeler nedeniyle kritik bir süreçten geçmektedir. Kıbrıs konusunda tam anlamıyla bir dönüm noktasındayız. Atılması gereken adımlar, izlenmesi gereken yeni bir siyaset vardır.

Koronavirüs salgın halen devam etmektedir. Dünyadan kopmadan, bilimden ayrılmadan salgınla mücadelemizi sürdürmeliyiz. Ekonomimiz salgından olumsuz yönde etkilenmiş, başta halkımız olmak üzere, hem çalışma hem de iş dünyası Devlet’ten, hükümetten sorunlarına çözüm beklemektedir.

Bir an önce çalışma yaşamını rahatlatacak, ekonomimizi ayakta tutacak tedbirleri almalıyız. Hal böyleyken, KKTC’de, 6 Ekim 2020 tarihinde Halkın Partisi’nin (HP), Ulusal Birlik Partisi( UBP)-Halkın (HP) Partisi koalisyon hükümetinden çekildiğini açıklamasından bu yana, yani 2 ayı aşkın bir süredir iktidar boşluğu söz konusudur.

Yaşanan iktidar boşluğu nedeniyle alınması gereken rutin kararlar bile alınamamakta, Devletin yapması gereken işlerde büyük aksamalar yaşanmaktadır. Buna ilaveten tüm dünya ile birlikte ülkemizde de koroanvirüs salgını ile ilgili vakalarda artışlar görülmeye başlanmış bu da ülkemize girişlerin daha da sıkılaştırılmasını, karantinaya alma sürecinin devam ettirilmesini, uçak seferlerinin durdurulmasını gündeme getirmiştir.

Böylesi bir tablonun zaten ciddi zorluklar yaşayan KKTC ekonomisine yeni yükler getirdiği aşikardır. Dolayısıyla ülkemizin acilen biriken sorunlarını çözecek bir hükümete, iktidara ihtiyacı vardır. Bu gerçeklerden hareket eden Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi, ağır ülke koşullarını bilerek, olası diğer koalisyon modellerinin gerçekleşemeyeceğinin saptanması üzerine yurt sevgileri ile hareket edip ellerini taşın altına koyarak bir koalisyon hükümeti kurma kararı almışlardır.

TEMEL HEDEFLER:

 • Koalisyon hükümeti, ülkeyi 2021 yılı Ekim ayı içinde erken milletvekili seçimine götürme hedefinde olduğu için Meclisimize bu süreçte yapabilecekleri ve yakın gelecek açısından atılması gereken elzem adımları içerecek bir hükümet programı sunacaktır.
 • Hükümet, öncelikle sağlık alanında, bilim insanlarının ve ilgili kurulun önerileri ve kararlarını dikkate alarak gereken adımları atacaktır. Özellikle, yapımı tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin randımanlı bir şekilde devreye girmesi için yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.
 • Tüm dünyada gündeme gelen Koronavirüs aşısı temin edilerek, risk gruplarından başlamak üzere vatandaşlarımızın aşılanması yoluna gidilecektir.
 • Hükümet bünyesinde, ekonomik sıkıntıların aşılmasını için bilim insanları ile tüm sektörlerin öneri ve görüşlerini ortaya koyabilecekleri, çözümler üretilmesine katkı sağlayacak bir ekonomi danışma kurulu oluşturulacaktır.
 • KKTC bütçenin Meclisimizden bir an önce geçirilmesi sağlanacaktır.
 • Anavatan Türkiye ile yeni bir İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanması için gereken çalışmalar başlatılacak, temaslar yapılacaktır.
 • Devlete istihdamlarda fırsat eşitliği gözetilecektir.
 • Kamuda verimliliğin artması için reformcu bir yaklaşım benimsenerek ilgili yasada tadilatlar yapılacaktır.
 • Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, Yüksek Mahkeme ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanı’nın uyarıları ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli düzenlemelerin yapılması yoluna gidilecektir.
 • Halkımızın hassasiyetleri ile izinli çalışanların beklentileri gözetilerek vatandaşlık konusunun bir düzen ve disipline kavuşması için çalışma yapılacaktır.
 • Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı tüm ilgili çalışmalar tarafların görüşleri alınmak ve halkın katılımı sağlanmak suretiyle sonuçlandırılacaktır.
 • Hükümet tüm karar ve uygulamalarında açıklık ve şeffaflığa önem verecek, ülkemiz demokrasisinin daha ileri gitmesini gözetecektir.
 • Koalisyon hükümetinin bir diğer önceliği de Doğu Akdeniz’deki haklarımıza sahip çıkmak, kapalı Maraş’ın açılması sürecini Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile işbirliği halinde devam ettirmek, Kıbrıs konusunda, iki Devletli bir çözüme ulaşılması için, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye ile istişare içinde ileri adımları atmak olacaktır.
 • Hükümet Kıbrıs konusunda tam bir uyum içinde hareket edecek ve KKTC’nin dünyada hak ettiği yeri bir an önce alması için çalışacaktır.
 • Federal çözümün, Rum tarafının tutumu ile gerçekleşemeyeceğinin ortaya çıkmasından dolayı, iki devletli çözümün gündeme gelmesine ve gerçekleşmesine ağırlık verecektir.
 • Hükümetin önceliklerinden biri de Doğu Akdeniz’de meydana gelen son derece yaşamsal gelişmeleri Anavatan Türkiye ile istişare ve işbirliği içinde en iyi şekilde değerlendirmek ve gereken adımları atmak olacaktır.
 • Kapalı Maraş’ın KKTC yönetiminde açılması için atılan adım ileri götürülerek, başlatılan yasal ve teknik çalışmalar uluslararası hukuk göz önünde tutularak tamamlanacaktır.

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

 • Bakanlar, Bakanlar Kurulu’nun karar alması ve bilgi edinmesi gereken konuları, gerekli tüm bilgileri de içeren bir önerge ile Bakanlar Kurulu toplantısından en az iki gün önceden Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliğine iletilecektir.
 • İvedilik arz eden konuların gündem dışı olarak Başbakan ve koalisyonun diğer ortaklarının Bakanları tarafından Başbakan’ın onayı ile Bakanlar Kurulu’na getirilmesi mümkündür.
 • Bakanlar, hükümet uygulamalarıyla ilgili eleştirilerini Bakanlar Kurulu dışında yapamaz; Bakanlar, görev alanları dışında, başka bir Bakanlığı, Bakanlar Kurulu’nu veya devleti yükümlülük altına sokacak veya emrivakiler karşısında bırakacak, koalisyon teamüllerine aykırı herhangi bir beyanat veremez veya davranış içine giremez.
 • Bakanlar, kendi Bakanlıkları ile ilgili konularda, kamuoyuna açıklayıcı bilgi verebilirler.
 • Her üç parti de hükümetteki üyesini yasal prosedür içinde serbestçe değiştirebilir.
 • Koalisyon ortakları Meclis Başkanlığı seçiminde birlikte hareket edecekler.
 • Her üç partinin hükümetle ilgili ilişkilerini koordine etmek üzere bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır.
 • Bakanlıklar ve dairelerin dağılımında fonksiyonellik göz önünde tutulacak ve Başbakanlıkla, Bakanlıkların partiler arasındaki dağılımı şöyle olacaktır.

BAKANLIK DAĞILIMI İSE ŞÖYLE:

 • Başbakanlık – UBP
 • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile  Başbakan Yardımcılığı – YDP
 • Dışişleri Bakanlığı – UBP
 • İçişleri Bakanlığı – UBP
 • Maliye Bakanlığı – UBP
 • Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı – UBP
 • Turizm ve Çevre Bakanlığı – DP
 • Sağlık Bakanlığı – UBP
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – DP
 • Ulaştırma Bakanlığı – UBP
 • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı – UBP