ekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mey İçki San. ve Tic. AŞ’nin rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı, açık noktalarla yaptığı sözleşmelerin münhasırlık içerdiği ve rakip ürün satılmamasını temin için baskı uyguladığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Dosyanın müzakeresi sonucunda, Mey İçki San. ve Tic. AŞ’nin, incelenen dönemde rakı pazarında hakim durumda olduğuna ve rakiplerinin pazardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle ilgili kanunu ihlal ettiğine oybirliği ile karar verildi.

Söz konusu ihlale ilişkin, 12 Haziran 2014’te Kurul kararı ile işbu soruşturma dönemini kapsayan süreçte bahsi geçen eylemlere yönelik idari para cezası uygulanması nedeniyle firmaya herhangi bir ilave para cezası uygulanmasına gerek olmadığı kararlaştırıldı.

https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/geneldosya/mey-icki-nihai-karar-web-duyurusu-pdf