KKTC’ye Denizcilik Müsteşarlığı Kuruluyor

Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün örgüt yapısı değiştirilerek Denizcilik Müsteşarlığı adı altında yeniden örgütlenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldığı bildirildi.

Limanlar Dairesi Müdürü Canaltay, halen 1960’ta Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla İngiliz’den devralınan mevcut liman yönetimi sistemiyle sevk ve idare edilen Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün örgüt yapısı değiştirilerek Denizcilik Müsteşarlığı adı altında yeniden örgütlenmesi amacıyla çalışmalar başlatıldığını da kaydederek, böylece yeni örgütlenme sayesinde hem uluslararası denizcilik kurallarının daha etkin ve verimli bir şekilde takibinin yapılabileceğini hem de oluşturulacak yeni departmanlarla gemilerin teknik yönden denetimleriyle limanların kullanımına işlerlik kazandırılacağını belirtti.

Canaltay, bu çerçevede devletin katkısı ve özel teşebbüsün girişimleriyle liman ve denizciliğin ileriye taşınabileceğini vurguladı.

ViraHaber.com

Kaynak: KKTC’ye Denizcilik Müsteşarlığı Kuruluyor