KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün: KKTC’ de “Sağlık Turizminin planlı teşviklendirilmesiyle ülke ekonomisine girdisi diğer turizm türlerine göre oldukça yüksek olacak” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizminin planlı bir şekilde teşviklendirilerek desteklenmesiyle, ülke ekonomisine girdisinin diğer turizm türlerine göre oldukça yüksek olacağını ifade etti.
“Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenen ve iki gün süren KKTC Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı ile sağlık turizmi konusunda bir rapor ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Çalıştayda konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün, günümüz dünyasında küresel rekabetin tüm sektörlerde alabildiğine hüküm sürdüğünü, turizm sektörünün de payına düşeni aldığını söyleyerek, insanoğlunun yaşadığı sürece verimli çalışmalar yapmak, ancak bunun için de sağlıklı olmak zorunda olduğunu belirtti.
Sanayileşme ve kentleşme sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunları ve beslenme bozukluklarının insanların sağlığını tehdit ettiğini ve işgücü verimini azaltan yaşam ortamına neden olduğunu dile getiren Özgürgün, “Özellikle deniz, güneş ve iklim kaynak olarak değerlendirilerek yararlanma yolları aranmış ve ekonominin arz talep kuralı içinde günümüzde sağlık turizmi olarak önemli bir turizm türü oluşturulmuştur” dedi.
Sağlık hizmetlerinin dünya ekonomisinde en hızlı gelişen, şekillenen tür olduğunu, dünyada 2010 yılı itibarıyla bu konuda ortaya çıkan ekonominin boyutunun 60 milyar ABD doları olduğunu söyleyen Özgürgün, bir ada ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizminin planlı bir şekilde teşviklendirilerek desteklenmesiyle ülke ekonomisine girdisinin diğer turizm türlerine göre oldukça yüksek olacağını ifade etti.
Özgürgün, sağlık nedeniyle tercih edilen bir ülke olarak KKTC’nin uluslararası prestij açısından da önem taşıyacağını belirtti.
Özgürgün, denizi, güneşi, huzuru ve iklimi ile sağlık turizminin aradığı coğrafya olan KKTC’de sağlık donanımını istenen seviyeye yükseltmenin birincil hedef olması gerektiğini vurguladı.