Bakanlar Kurulu’nun “PCR/Antijen Testleri ve Karantina Ücretleri”ne ilişkin yeni kararı Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu’nun 23 Ağustos tarihli kararının iptal edilerek yenisinin onaylandığı kararında, ülkede yaşanmakta olan Covid-19 pandemi sürecinde hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde uygulanmakta olan karantina ve PCR/Antijen test uygulamaları ile ilgili günlük ihtiyaç dışı yapılan PCR/Antijen testlerinin mükellefiyetlerinin kamu maliyesi açısından sürdürülebilirliği bulunmadığından, belirli kurallara tabi oluşacak karantina ve PCR/Antijen mükellefiyetlerinin kişilerin kendileri tarafından karşılanması amacıyla PCR/Antijen test ve karantina ücretlendirmesine ilişkin kararlar alındığı belirtildi.
9 maddelik karar metni şöyle:
“1- Sağlık Bakanlığı’nın pozitif hasta takibi, pozitif hastaların temaslıları ve semptomatik hastalar için yapacağı testler ücretsiz olacaktır.
2- Pozitif hastalar ve temaslı olanlara bileklik takılması halinde bileklik giderleri devlet tarafından karşılanacak olup ilgili kişilerin bileklik yerine otel karantinasında bulunması halinde aşı sürecini tamamlamayan kişilerin karantina masrafları kendileri tarafından karşılanacaktır. Aşılı kişilerin veya sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin karantina ücretleri Devlet tarafından karşılanacaktır.
3- PCR/Antijen testleri sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczanelerde yapılacaktır. Kişiler Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden başvuru oluşturarak, sistemin yönlendirmesi ile işleme devam edeceklerdir. Yetkilendirilen laboratuvar, sağlık kuruluşu ve eczaneler test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı sistemine gireceklerdir.
Raporlamalar Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapıldığı takdirde kabul edilebilir olacaktır.
4- On sekiz yaş altı kişiler ve sosyal yardım alan kişilerin antijen testleri ücretsiz olacaktır. Aşılanma sürecini tamamlayan kişiler ve sağlık nedeniyle aşı olamadığını belgeleyen kişilerin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen testleri ücretsiz olacaktır.
5- Sağlık Bakanlığı tarafından antijen testi ile yapılacak olan taramalar için sağlanan ödenek çerçevesinde özelden hizmet alınabilecektir. Ancak bu taramalar pozitif ve temaslı kişilerle bağlantılı olarak hastalığın tespiti, yayılmasının önlenmesi amaçlı olabilecektir.
6- Sağlık, çalışma ve eğitim amaçlı kara sınır kapılarından geçiş yapan kişiler Bulaşıcı Hastalıklar üst Komitesinin ada içi geçiş kararındaki zaman aralığına uygun olmak koşuluyla antijen test ücretinden muaf olacaklardır. Sağlık ve eğitim amaçlı geçecek kişilerin refakatçileri de bu ücretten aynı kural çerçevesinde muaf olacaklardır.
7- Hava ve deniz yoluyla yurt dışına gitmek amacıyla yapılacak testler ücretli olup sadece Sağlık Kurulu sevki ile tedavi amaçlı gidenler ve resmi görevliler bu ücretten muaf olacaklardır.
8- Test ücretlerinde azami fiyat PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL olarak belirlenmiş olup bu rakamların altında da test yapılabilecektir.
9- İşbu kararda yer alan kurallar 1.9.2021 tarihinden başlayarak yürürlüğe girer.”