Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş konusundaki davayı kazandı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, Taşınmaz Mal Komisyonu’nda (TMK) Maraş’la ilgili görüşülecek bir davaya müdahil olmasını hatalı bulan Yüksek İdare Mahkemesi kararının İstinaf Mahkemesinin kararıyla iptal edildiği belirtildi.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre, dün açıklanan kararla, TMK önünde görülecek davada Vakıflar İdaresi bundan böyle ilgili şahıs olarak duruşmalara katılabilecek.
Açıklamada, süreçle ilgili şu bilgiler verildi:
“Taşınmaz Mal Komisyonu, 23.11.2012 tarihinde ve 167/2010 sayılı başvuruda, vermiş olduğu bir kararda Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ni ilgili şahıs olarak başvuruya katmıştı.
Bu kararda şikayetçi olan Davacı (K.V Mediterranean Tousrs Ltd) YİM’e başvurarak, verilen bu kararın hatalı olduğunu iddia ederek iptalini talep etti.
Davacının bu şikayetini dinleyen bir yargıçlı YİM: 262/2012 no’lu davada davacıyı haklı buldu ve 6.11.2015’te vermiş olduğu kararla ‘Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi’ni ilgili şahıs olarak başvuruya katan kararını ve/veya bu karar gereğince yapılan işlemlerin tamamen katan ve/veya etkisiz olduğuna ve herhangi bir sonuç doğuramayacağına emir ve hüküm vermiştir’
6.11.2015 tarihli söz konusu tek yargıçlı YİM kararına karşı 19 Kasım 2015’de istinaf dosyalanmıştı.
Dosyalanan istinafın duruşması yapılmış ve kararı ise bugün (29.11.2016) okunmuştur.”
İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu kararda, tek yargıçlı YİM Mahkemesi’nin 6.11.2015 tarihli kararının birçok yönden incelenerek sonuca ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Varılan sonuca ve/veya karara göre özetle YİM kararı, İstinaf Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararla iptal edilmiştir.
İstinaf Mahkemesi konu kararında birçok hukuki noktalarda değerlendirme yapmış olmakla beraber, Mağusa Kaza Mahkemesi’nin yıllar önce vermiş olduğu ve bu güne kadar hiçbir şekilde iptal edilmemiş kararı üzerinde ağırlıklı olarak durmuştur.
Bu konuda özetle vurgulanan nokta şu olmuştur: Anayasamızda da belirtildiği gibi; KKTC’nin herhangi bir mahkemesi tarafından verilen bir emir veya hüküm KKTC’de bulunan tüm gerçek veya tüzel kişileri bağlamaktadır. Kısacası mahkeme kararı yok sayılamaz.
Mağusa Mahkemesi vermiş olduğu ve halen yürürlükte olan kararında dava konusu taşınmazın da dahil olduğu Maraş kapalı bölgede bulunan taşınmazların genelde Abdullah Paşa Vakfı’na ait olduğunu tespit etmiş ve bu yönde karar üretmiştir.
Sonuç olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’nin kararı ışığında ve istinaf kararında belirtilen sair hukuki nedenlerle, TMK önünde halen görülecek olan 167/2010 no’lu davada Vakıflar İdaresi bundan böyle ilgili şahıs olarak duruşmalara katılabilecektir. Böylece de hak ve hukukunu en iyi bir şekilde savunmaya devam edecektir.”