KKTC ekonomisinde büyük söz hakkına sahip olan Kıbrıs Türk Ticaret Odası için genel kurul heyecanı başladı. Yeni başkan ve meclis seçimi öncesi adaylık duyurusu var. İşte detaylar.

KKTC iş dünyası için 7 Ocak’taki erken genel seçim sonrası bir seçim daha var. O da Kıbrıs Türk Ticaret Odası genel kurulu.

Yeni başkan ve yeni meclis üyeleri seçilecek bu kuruldu.

Mevcut başkan Fikri Toros’un CTP’den milletvekili adayı olmasıyla istifa etmesi sonrası Asbaşkan Yüksel Akay vekalet ediyordu KTTO’ya.

Bu seçim ile yeni başkan, yönetim kurulu ve KTTO Meclisi oluşacak.

Genel Kurul için Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine bir duyuru yayınladı. Hem oy kullanacaklara, hem de aday olmak isteyenlere detayları sıraladı.

İşte o mesaj:

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Kıbrıs Türk Ticaret Odası Konferans Salonu’nda aşağıdaki gündemle yapacağı 55’inci Olağan Genel Kurul toplantısına tüm üyelerimizin teşrifi saygı ile rica olunur.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Yönetim Kurulu

GÜNDEM

1. Açılış, Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşu,
2. Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşumu,
(Bir Başkan, Bir Başkan Vekili, İki Sekreter)
3. Genel Kurula gelen mesajların okunması,
4. Oda Başkan Vekilinin konuşması,
5. Misafir konuşmacılar,
6. 54. Dönem Faaliyet Raporu’nun takdimi ve aklanması,
7. 54. Dönem Mali Raporu’nun takdimi ve aklanması,
8. Oda Murakıbının tayini,
9. Oda Meclis Üyelerinin seçimi,
10.Dilek ve temenniler.

Notlar:

(1)   Genel Kurulda her üye bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkını kullanmak için 2018 yılı üyelik aidatının ve diğer borçların ödenmiş olması gerekir.

(2)   Odaya gerçek kişi (şahıs) olarak kayıtlı üyeler;  Genel Kurul toplantısına kimliklerini ibraz etmek suretiyle bizzat kendileri katılabileceği gibi, kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin ederek Genel Kurula gönderebilirler.

(3)   Odaya tüzel kişi (şirket) olarak kayıtlı üyeler; Genel Kurul toplantısında kendilerini temsil etmek üzere bir vekil tayin etmeleri gerekmektedir.

(4)  Tayin edilen vekil için düzenlenecek Vekâletname Belgesi’nin bir suretinin 2018 yılı içerisinde alınmış Direktörler Kurulu Onay Belgesi ile birlikte en geç 25 Ocak 2018 Perşembe saat 10.00’a kadarOda Genel Sekreterliğine sunulması gerekmektedir.

(5)   Genel Kurul için verilecek Vekâletname Belgesi’nin geçerli olabilmesi için noter tasdikli olması veya Genel Sekreter önünde imzalanması gerekmektedir.

(6)   Meclis üyeliğine aday olmak isteyen üyelerin, Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi’ni doldurarak en geç 25 Ocak 2018 Perşembe saat 10.00’a kadar Oda Genel Sekreterliğine sunması gerekmektedir.

(7) Vekâletname Belgesi ve Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi, Oda Genel Sekreterliği’nden veya www.ktto.net  adresinden temin edilebilir.

EK 1: Vekâletname Belgesi
EK 2: Meclis Üyeliği Adaylık Belgesi