Haksız yere zam yapmak, “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” kapsamında ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine eklendi.

Yönetmelik, bir mal veya hizmete ilişkin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya işlem sonrasında haksız ticari uygulama yapılmasını yasaklıyor. “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” da yasak kapsamında bulunuyor.

Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında girdi maliyeti döviz kurundan etkilenmediği halde etkileniyormuş gibi hareket ederek haksız yere zam yapmak yasaklandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde “Tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma” “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” kapsamına alındı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapma”, yönetmeliğin “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” bölümüne bent olarak eklendi.

Yönetmelik, bir mal veya hizmete ilişkin tüketici işleminden önce, işlem sırasında veya işlem sonrasında haksız ticari uygulama yapılmasını yasaklıyor. “Aldatıcı Ticari Uygulamalar” da yasak kapsamında bulunuyor.