CHP’nin, nişasta bazlı şekerin (NBŞ) ve çok uluslu küresel tarım şirketi Cargill’in araştırılması talebi 4 aydır Meclis raflarında bekletiliyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun tespitleriyle tekrar gündeme gelen NBŞ’nin zararlarına ilişkin CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir ile CHP’li 26 milletvekili, 4 ay önce Meclis Başkanlığı’na önerge vererek, konunun zaman geçirilmeksizin araştırılması istemişti.

NBŞ’nin Türkiye’de gıdalarda kullanılma oranının gün geçtikçe arttığı, bunun da ABD’nin gıda şirketlerinden Cargill’e sunulan imkanlardan kaynaklandığına dikkat çekilen araştırma önergesinde, şöyle denilmişti:

“Nişasta bazlı şekerlere, AB’nin çok üstünde tanınan kotadan dolayı, şeker fabrikaları zarar ederken, ABD’nin gıda şirketi Cargill karına kar katmaktadır. Pankobirlik’in araştırmasına göre yüksek NBŞ kotasından dolayı, Balıkesir Orhangazi’de üretim yapan Cargill’in Türkiye’de müthiş bir kar elde ettiği ortaya çıkmıştır. Türkiye’de kotalı üretim yapan 5 NBŞ firması bulunurken, bu 5 şirketin 3’ünü Cargill kontrol altında tutmaktadır. Dolayısıyla Cargill, ülke kotalı NBŞ üretiminin yaklaşık yüzde 90’nını elinde bulundurduğu rahatlıkla söylenebilecektir. Türkiye’de NBŞ’nin normal şartlarda yüzde 10 kotası bulunmasına rağmen, bu kota her yıl Bakanlar Kurulu kararıyla artırılmıştır. Kotalı üretimin yüzde 90’ını elinde bulunduran Cargill’e son 14 yılda Bakanlar Kurulu kararıyla 1 milyon 370 bin ton ekstradan kota verilmiştir. Ülker şirketinin de ortağı olduğu iddia edilen Cargill’e verilen bu ekstra kotadan dolayı kamunun elindeki şeker fabrikaları ciddi anlamda zarar ederken, ülke ekonomisi de büyük bir yara almıştır.

TÜRKİYE’DE GLİKOZ AÇIĞININ BULUNDUĞUNU İLERİ SÜRÜYORLAR

Pankobirlik’in yaptığı aynı araştırmada, Cargill’e verilen ekstra kotadan dolayı ülke ekonomisi 14 yılda tam 5 milyar dolar katma değer kaybı yaşarken, çiftçinin 400 bin hektar alanda pancar tarımı yapması da engellenmektedir. Ayrıca bu süreçte Türkiye 3 milyon ton şeker üretiminden vazgeçerken, 80 bin tarım işçisi de işini kaybetmiştir. Hayvancılıkta önemli bir yem katkı maddesi olan küspe ve melas üretimindeki kayıptan dolayı da 250 bin ton et açığı oluşmuştur. Cargill’in başını çektiği NBŞ lobisi, ballı kazançlarının devam etmesi için ekstra kota verilmesini talep etmektedir. Bunun için piyasa verilerine dayanmayan rakamlarla Türkiye’de glikoz açığının bulunduğunu ileri süren lobi, NBŞ kotası artırılmazsa sanki piyasada üretimin krize gireceği yönünde bir hava oluşturmaya çalışmaktadır.

AKP, HUKUKU CARGİLL FİRMASININ MENFAATİNE KULLANDI

Nisan 2006’da Başbakanlık binasında, mahkemelerin kapatma kararı verdiği Amerikan şirketi Cargill’i kurtarmak için toplantı yapıldığı aşikardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde de Kasım 2006’da 5403 sayılı Toprak Kullanımı ve Arazi Koruma Kanunu’nda yapılan değişikle Dünya ‘gıda kartellerinden’ biri olan Cargill’i kurtaran ve Türkiye’deki ‘operasyonlarını’ yasal hale getiren düzenleme AKP oylarıyla kabul edilmiştir. Her konuda hukukun arkasından dolanmayı adet haline getiren AKP, burada da hukuku milletimiz adına değil de Cargill şirketinin menfaatine kullanmıştır.

Yukarıda belirtilen gerekçelerle, nişasta bazlı şekerin zararlarının, ülkemizdeki artışının yarattığı sağlık problemlerinin, yine ülkemizde faaliyet gösteren Cargill firmasının bazı kesimler tarafından kollanıp kollanmadığının ve ülkemizdeki NBŞ kotasının artışında ne denli etkili olduğunun nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılması ve alınacak tedbirlerin Yüce Meclisimizce tespiti amacıyla bir Meclis Araştırması açılması yerinde olacaktır.”